Meetsma Advies, specialist in het begeleiden van ondernemingen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. Niet elk bedrijf is even efficiënt ingericht. Organisatiestructuren en bedrijfsprocessen groeien niet altijd mee met de dynamiek van een onderneming. Problemen die daardoor ontstaan worden vaak provisorisch opgelost en niet professioneel. Meetsma Advies analyseert bedrijven en brengt de structuur terug in de organisatie.

ISO Certificering
Laat uw klanten en relaties zien dat u continu werkt aan verbetering van processen, producten en diensten. Dat u net als zij veel waarde hecht aan kwaliteit. Goed functionerende kwaliteitssystemen zorgen dat alles wat u levert voldoet aan de hoogste internationaal gestelde kwaliteitseisen. Wij bieden relevante professionele ondersteuning bij het kwaliteitsproces.

Coaching & Advies
‘Coaching en advies’ gaat over kwetsbaarheid en vertrouwen bij voorzitters, directeuren en managers. Binnen de organisatie is het moeilijk om iemand écht in vertrouwen te nemen. Soms begrijpt u niet waarom dingen niet lukken. U zoekt een onafhankelijke partij, een meedenkende en meevoelende partner.

Interim Management
Soms is ter overbrugging van een piekperiode tijdelijke invulling een goede oplossing. Een manager is ziek of u kunt – lopende een werving & selectieperiode – een opengevallen post niet onbezet laten. Ik beschik over een groot netwerk van competente en ervaren managers.

 

Meetsma advies
www.meetsma.nl
m. 06-53405075

- Advertentie -