Niet elk bedrijf is even efficiënt ingericht. Organisatiestructuren en bedrijfsprocessen groeien niet altijd mee met de dynamiek van een onderneming. Problemen die daardoor ontstaan worden vaak provisorisch opgelost en niet professioneel. Meetsma Advies analyseert bedrijven en brengt de structuur terug in de organisatie.

ISO Certificering

Laat uw klanten en relaties zien dat u continu werkt aan verbetering van processen, producten en diensten. Dat u net als zij veel waarde hecht aan kwaliteit. Goed functionerende kwaliteitssystemen zorgen dat alles wat u levert voldoet aan de hoogste internationaal gestelde kwaliteitseisen. Wij bieden relevante professionele ondersteuning bij het kwaliteitsproces.

Meer efficiëntie

Douwe Meetsma, directeur van organisatie-adviesbureau Meetsma Advies, is er duidelijk over. “Een gedegen analyse van de bedrijfssituatie is essentieel. Bedrijfsvoering kun je alleen maar verbeteren door de inefficiëntie op te lossen. Wij hebben veel kennis en kunde in het implementeren, begeleiden en revitaliseren van kwaliteitssystemen. Alles draait om structuur en kwaliteit. Dat geldt ook voor onze workshops strategische oriëntatie, themadagen over kwaliteitszorg, training over het uitvoeren van interne audits of het houden van functioneringsgesprekken, maar zeker ook bij het ISO-proof maken van bedrijven.

Investeer in mensen

Tot Meetsma’s brede aanbod behoort ook het beoordelen van organisaties tegen de norm Investors in People. Een norm die organisaties leert het beste uit hun mensen te halen. Douwe Meetsma is van huis uit chemisch analist en ziet een duidelijke parallel met zijn vroegere vakgebied. “Complexe organisaties kun je uit elkaar trekken tot de samenstellende elementen. De medewerkers. Investeer in uw werknemers. Een analyse door een derde partij maakt het voor bedrijven eenvoudiger om noodzakelijke verbeteringen en veranderingen door te voeren. Het levert nieuwe, vaak verrassende inzichten op. En…vreemde ogen dwingen.”

Houd overzicht

Overzicht is erg belangrijk bij het leiden van een bedrijf of organisatie. Organisatiestructuren en bedrijfsprocessen eisen een solide vastlegging van taken en verantwoordelijkheden. Transparantie en duidelijkheid vormen de aorta voor efficiënte bedrijfsvoering. Basiselementen die ook voor de meeste certificeringen van toepassing zijn. Meetsma Advies helpt u de structuur terug te brengen in uw organisatie. Wanneer zeer specialistische kennis nodig is dan is deze eenvoudig te mobiliseren vanuit een jarenlang opgebouwd breed relatienetwerk. Meetsma Advies brengt u verder.

Coaching & Advies

‘Coaching en advies’ gaat over kwetsbaarheid en vertrouwen bij voorzitters, directeuren en managers. Binnen de organisatie is het moeilijk om iemand écht in vertrouwen te nemen. Soms begrijpt u niet waarom dingen niet lukken. U zoekt een onafhankelijke partij, een meedenkende en meevoelende partner.

Interim Management

Soms is ter overbrugging van een piekperiode tijdelijke invulling een goede oplossing. Een manager is ziek of u kunt – lopende een werving & selectieperiode – een opengevallen post niet onbezet laten. Ik beschik over een groot netwerk van competente en ervaren managers.

Douwe Meetsma:

www.meetsma.nl

Mob: 0653405075

- Advertentie -