Het begin van het nieuwe jaar was op zijn minst stormachtig te noemen voor Peter Robbers en zijn accountantskantoor. “Normaal gesproken is de jaarwisseling sowieso een drukke periode”, zegt Robbers, “maar nu was het wel erg hectisch allemaal. We hadden flinke verschuivingen in ons personeelsbestand en dat maakte dat we als accountants van de toekomst opeens heel erg in het hier en nu bezig waren. Meer dan ooit kan ik wel zeggen.”

Kansen
Voor Robbers en zijn team voelden de personeelswisselingen niet gelijk als een zegen. “We schrokken in eerste instantie van de hectiek die op ons afkwam doordat er mensen op sleutelposities vertrokken”, vertelt Peter Robbers, “maar al gauw zagen we de kansen die deze hergroepering ons bood en inmiddels zijn we goed op stoom met ons nieuwe team.”

Nieuwe energie
In het kantoor aan de Apeldoornse Sleutelbloemstraat werken inmiddels meer mensen dan voorheen dus Robbers kijkt weer vol vertrouwen naar de toekomst. “We zijn een organisatie met body en we zijn blij met de frisse wind die weer door het kantoor waait. Er is nieuwe kennis binnengekomen, er zijn meer jongeren in ons team, we hebben een efficiencyslag gemaakt en we zijn blij met de nieuwe dynamiek die we elke dag voelen.”

Visie
Robbers accountants en belastingadviseurs helpt ondernemers niet alleen met de jaarcijfers en belastingaangifte. “Wij beginnen bij het begin en dat is een deugdelijke administratie. Als we zorgen dat die goed is, heeft iedereen daar profijt van. Bovendien kan er tegenwoordig ontzettend veel digitaal. Ondernemers kunnen hun facturen scannen en naar ons sturen, jaarrekeningen gaan per mail, we zijn als kantoor bijna helemaal papierloos”, vertelt Robbers trots. Hij legt uit: “Wij noemen onszelf accountants van 2020 en bij zo’n toekomstgerichte visie hoort, in mijn ogen, ook duurzaamheid.”

Betrokken
Ander belangrijk onderdeel van deze visie is de klantgerichte aanpak die uitgaat van verbetering. “We kijken altijd naar vorig jaar, maar niet omdat we alles hetzelfde willen doen. Nee, we willen het juist beter doen. Daarbij is belangrijk dat we onze klanten goed kennen en persoonlijk bij hen betrokken zijn. Op die manier kun je goed adviseren en inspelen op de klantvraag.”

Wat Robbers betreft moet een accountant creatief durven denken. “Niet in de zin van creatief boekhouden”, lacht hij, “maar wel in de zin van zoeken naar oplossingen die passen bij de klant, ook als je dan niet de standaardwerkwijze hanteert. Wij geven richting en durven te adviseren. Dat wordt gewaardeerd, zo merken we aan de langjarige klantrelaties binnen ons kantoor.”

Klantgericht
Om meer ondernemers van dienst te kunnen zijn en nog meer kennis in huis te halen, nam Robbers vorig jaar een kantoor in de regio over. “Daardoor hebben we drie man extra personeel en hebben we ons werkgebied ook flink uitgebreid. Op deze manier blijven zowel de kwantiteit als de kwaliteit van ons werk hoog. Tel daarbij op dat we constant bijscholen, intern vaktechnische overleggen voeren en met veertien man een overzichtelijke organisatie zijn en het is wel duidelijk: wij bruisen van de energie en zijn klaar voor de toekomst.”

- Advertentie -