De betalingsmoraal in Nederland wordt steeds slechter. Goed debiteurenbeheer kan daardoor veel tijd kosten en herinneringen sturen of nabellen is niet altijd even effectief. Je wordt afgescheept of toezeggingen worden niet nagekomen. Dit kan de eigen liquiditeit van de eigen onderneming in gevaar brengen. Toch zetten ondernemers niet snel de stap naar het incassobureau, zeker niet bij kleine bedragen. Ten onrechte, stelt Ernst Wiggers van Wiggers van Meggelen Incasso & Gerechtsdeurwaarders in Zutphen. “Een kleine vordering van bijvoorbeeld 25 euro wordt vaak sneller betaald. Dat geld heeft men meestal wel. Verder is het zaak om een vordering snel over te dragen. Anders moet je achteraan aansluiten wanneer de debiteur echt in problemen raakt.”

Wiggers van Meggelen bestaat al ruim 25 jaar. De gerechtsdeurwaarders van het bureau nemen het gehele incassotraject over, van aanmaning tot eventuele beslaglegging. Alles blijft letterlijk onder één dak in Zutphen. Onderscheidend punt zijn de zijn de korte lijnen. “Wij hebben oor voor ondernemers, ook voor degenen met een kleine portefeuille. Onze deurwaarders staan klanten persoonlijk te woord.” Als voorbeeld noemt hij bemiddeling in geval een ondernemer financieel afhankelijk is van de omzet van één grote klant. “Op verzoek van de klant passen we de toonzetting van de brief of sommatie aan. En we maken vooraf duidelijke afspraken wie de incassokosten betaalt, klant zelf of de debiteur”, verklaart Wiggers. “We zoeken naar een oplossing waar beide partijen bij gebaat zijn en waarbij uiteindelijk de rekening wordt betaald.”

 

Wiggers van Meggelen Incasso en Gerechtsdeurwaarders
Bettinkhorst 1, 7207 BP Zutphen
t. 0575-514665 – info@wvm-deurwaarders.nl – wvm-deurwaarders.nl

- Advertentie -