Bij het onderdeel Corporate Banking dat ondernemingen in Nederland bedient, hanteert ABN AMRO vijf strategische prioriteiten. “Ten eerste: klantbelang centraal. Daarnaast zijn we een Nederlandse bank die klanten volgt in het buitenland. ABN AMRO wil de internationale business laten groeien tot 25% van de totale inkomsten”, zegt Gerard Bernhards, directeur Bedrijven regio Stedendriehoek. De overige punten betreffen een gematigd risicoprofiel, duurzaamheid & innovatie en cost efficiency. Op het vlak van corporate banking wil ABN AMRO in de zakelijke markt een sectorbank worden. Inmiddels is een vijftiental sectoren gedefinieerd, waaronder food, industrie, zakelijke dienstverlening, transport & logistiek en retail. “De relatiemanager moet een goede gesprekspartner zijn voor ondernemers.
Daarom heeft bijvoorbeeld degene die transport & logistiek behartigt alleen klanten uit die sector in zijn portefeuille”, verklaart Bernhards. “Hij kent de sector beter en kan beter met de klant het gesprek aangaan. Met behulp van deze sectorspecifieke proposities en bijbehorende sectorteams willen we ons onderscheiden in de markt.” Ter ondersteuning krijgen alle relatiemanagers sectorgerichte opleidingen en kunnen zij terugvallen op landelijk opererende sectorspecialisten. “Daarnaast schrijft het Economisch Bureau van de bank rapporten over verwachtingen, ontwikkelingen en risico’s in de betreffende sector om hun klanten van dienst te zijn.” Buiten deze herpositionering blijft ABN AMRO dé bank voor het volledige pakket aan financiële diensten voor het mkb. Te denken valt aan lease, debiteurenfinanciering, rekening-courantfaciliteiten, Letters of Credit, vastgoedleningen, afdekken van koersrisico’s voor buitenlandse valuta’s, verzekeringen, etc.

ABN AMRO
Hofstraat 161, 7311 KT Apeldoorn
gerard.bernhards@nl.abnamro.com – www.abnamro.nl

- Advertentie -