Hoe is de economische stand van zaken in de gemeente Lochem? Driesteden Business legde zijn oor te luister bij een aantal ondernemersverenigingen. Zij blijken qua ideeën niet altijd op één lijn te zitten met de gemeente als het gaat om het stimuleren van toerisme en het verbeteren van het vestigingsklimaat.

De crisis is formeel over, maar het ene bedrijf is verder dan het andere, afhankelijk van of het vooroploopt of achteraan komt in de conjunctuur. Dat is de analyse van Marino Marlisa, voorzitter van de Industriële Kring Lochem (IKL) en zelfstandig financieel adviseur. “Het werk trekt aan, maar de prijzen zijn nog niet op het niveau van voor de crisis. Voor sommige bedrijven is het bovendien op alle niveaus lastig om gekwalificeerd personeel aan te trekken”, zegt hij. “Je moet dus creatief zijn om jongeren die net van de opleiding komen naar deze regio te trekken. Want krimp is wel een factor waar wij als ondernemers rekening mee moeten houden.”

Tijdens de crisis hebben veel bedrijven gesaneerd en afscheid genomen van medewerkers. Nu de economie weer aantrekt, is goed personeel een eerste vereiste. “Ook het kostenbewustzijn bij ondernemers is groter dan voorheen. Ik merk dat in mijn eigen praktijk: ondernemers vragen zich af of ze een groot advieskantoor nodig hebben of dat ze ook bij een kleiner kantoor goed terechtkunnen.” De Economische Agenda die de gemeente eerder dit jaar lanceerde, heeft in zijn ogen de goede focus: werk en werkgelegenheid. “Daarnaast bevat de agenda veel projecten om Lochem en andere kernen levendig te houden, dat moet een gezamenlijk doel zijn. Onze uitdaging is eenheid te krijgen in de verschillende prioriteiten van de diverse kernen, want het vestigingsklimaat wordt immers bepaald door bedrijven, winkels, cultuur en toerisme in alle kernen tezamen.”

Spannende tijd
Ook Jaap Matthijssen, voorzitter van de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV), constateert dat het wat beter gaat. “De markt verandert wel, de winkelier moet meer op beleving gaan zitten om publiek de straat in te krijgen. We zijn heel actief om een authentieke sfeer naar een hoger niveau te brengen en we organiseren veel evenementen. Hiervoor hebben we als LOV ook iemand aangesteld”, vertelt hij. “De ideeën liggen er, nu hebben we financiering nodig. Een hele spannende tijd.” De LOV is in gesprek met de raad. “Ze zien de noodzaak wel, en hoewel we niet over een miljoenenproject praten, blijft het lastig om geld los te krijgen.” Matthijssen vindt promotie van Lochem niet alleen de taak van de ondernemers. “We hebben allemaal belang bij een bruisend centrum en het is zonde als mooie kansen blijven liggen. Als we het grote plan van Lochem 3.0, LOV, vastgoed en de gemeente voor ogen houden en daarna toe werken, ben ik heel positief over de toekomst. Maar we moeten het samen doen: gemeente en ondernemersverenigingen.” Zijn eigen winkel De Pelikaan (thee, koffie, chocola) heeft geen grote dip gekend en blijft groeien. “Dit type winkel met spullen die je niet online kunt kopen, past in de stad. Dat stukje beleving (‘wat ruikt het hier lekker’), daarmee kun je je onderscheiden en overleven.”

Onduidelijke bestemming
Iets verderop in Gorssel zijn ondernemers ook hard bezig om het spook van de lege winkelpanden buiten de deur te houden. “Gelukkig is er momenteel nog geen sprake van leegstand, maar we besteden wel aandacht aan deze specifieke retailproblematiek zodat de winkelstraten ook in de toekomst aantrekkelijk blijven”, aldus Robert Portielje, interim-voorzitter van ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon.

Portielje spreekt zijn zorgen uit over Lochem 3.0 en de Economische Agenda. “Ik vind het geweldig dat de gemeente een potje creëert uit de algemene middelen om de economie aan te jagen. Maar de gelden die zijn vrijgemaakt voor het verbeteren van het ondernemersklimaat – zo’n 6 ton – hebben een onduidelijke bestemming en leiden nog niet tot resultaat. Er is sturing nodig zodat voornemens ook worden uitgevoerd. De gemeente is daar momenteel niet op ingericht. Er zijn geen mensen die er achter aanjagen en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering”, stelt hij. “Daarbij komt dat input van ondernemers niet is meegenomen in het plan. De gemeente zou meer moeten luisteren naar ondernemersverenigingen en meer de dialoog moeten zoeken. En tot slot wordt er te weinig gecommuniceerd over wat er de afgelopen twee jaar bij Lochem 3.0 is bereikt.”

Als voorbeeld noemt hij de komst van het museum MORE, in zijn ogen een geschenk voor de regio. “Dat trekt 100.000 extra toeristen naar Lochem en omstreken. Wat heeft de gemeente nu concreet gedaan om die mensen één of twee dagen langer hier te houden? Dan merk je dat dat niet voldoende ondernemend wordt opgepakt. Wij als ondernemersvereniging hebben niet de middelen om de marketing op te zetten. En dat is dus precies wat de gemeente moet gaan doen: een marketingplan maken. Investeren in de eigen organisatie en executie van de plannen.”

Nadelige plannen
In de kern Laren is eveneens geen sprake van leegstand, mede dankzij de zeer grote en actieve Larense Ondernemersvereniging. Gevraagd naar het geheim van het succes, zegt voorzitter Ronnie Degen: “We zijn een zeer hecht dorp, gunnen elkaar de handel en proberen ook samen handel te maken. Dat gaat goed, het houdt de vereniging bloeiend en levend. Samen regelen we de kerstverlichting, de kermis, de intocht van Sinterklaas. Verder hebben we een evenemententerrein in bezit en steunen we plaatselijke initiatieven.” Degen onderkent het belang van Lochem 3.0, maar concludeert ook dat gemeente en de Larense Ondernemersvereniging qua ideeën over de uitvoering niet op één lijn zitten. “In onze ogen zijn de plannen uiteindelijk nadelig voor Laren. De gemeente ziet ons als voorbeeld voor hoe het in andere kernen georganiseerd zou moeten worden. Tegelijkertijd vraagt ze aan alle ondernemers in de gemeente een bijdrage. Die gelden gaan naar kernen die het nodig hebben – dus niet naar Laren – om beter en aantrekkelijker te worden. Dan zouden we dus onze concurrentie financieren, dat gaat niet gebeuren.” Ook hij noemt het ontbreken van concrete plannen als aandachtspunt. “We willen graag transparantie over wie meebetaalt en wie beslist waar het geld aan besteed wordt.”

- Advertentie -