De Bedrijvenkring Zutphen, voortgekomen uit een fusie van Belangen- Organisatie Ondernemers de Revelhorst (BOOR) en Vereniging Werkgevers Kontakt Zutphen (VWKZ), is inmiddels een jaar onderweg. Voorzitter Robbert Veenendaal bespreekt kort de actuele issues in de Hanzestad.

De opkomst bij vergaderingen is een goede afspiegeling van deze beide voorlopers, aldus Veenendaal. “We hebben inmiddels een paar nieuwe leden mogen verwelkomen. En ook onze site – website www.bedrijvenkringzutphen.nl – laat een groeiend aantal bezoekers zien. Voor ons een mooi middel om ondernemers naast de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het Zutphense. De uitdaging is nu om nog meer ondernemers, groot en klein, actief betrokken te krijgen.”

Net als in omringende steden is leegstand in Zutphen nog steeds een probleem en groot aandachtspunt. “Er is alleen iets aan te doen als ondernemers en politiek samen de schouders eronder zetten. Terugblikken op wat er wellicht mis is gegaan of anders had gekund in het verleden, brengt niet zo veel. We moeten vooruitkijken en waar mogelijk kansen pakken”, aldus Veenendaal. “De Mars en De Revelhorst liggen er goed bij en er is ruimte genoeg voor nieuwe en bestaande ondernemers.”
Toch heeft de voorzitter van de Bedrijvenkring Zutphen nog wel een boodschap richting de politiek. “Het zou goed zijn als De Revelhorst eindelijk de bij de komst van Berkelmilieu, nu Circulus- Berkel, toegezegde aansluiting krijgt op de N314. Zwaar vrachtverkeer kan dan via die aansluiting op de al bestaande rotonde op de N314 het bedrijventerrein op en af, waardoor De Gelderhorst ontlast wordt”, zegt hij. “Dit stuk Revelhorst gaat dan direct interessanter worden voor bedrijven die zich bezighouden met reststromen, circulaire economie en cleantech. En dat is wat we moeten willen: aantrekkelijk zijn en zo nieuwe bedrijven aantrekken. We proberen als bedrijvenkring dan ook actief met de bedrijvencontactfunctionaris bedrijvigheid naar Zutphen te halen.”

De crisis in Zutphen is zeker nog niet achter de rug, zegt Veenendaal, wijzend op het hoge werkloosheidscijfer: vorig jaar had 22,8 procent van de plaatselijke beroepsbevolking enige vorm van uitkering. Daarom wordt deze maand een aanjaagteam gepresenteerd, met vertegenwoordigers van gemeente, onderwijs, instellingen, ondernemers en doelgroep, dat tot doel heeft de werkloosheid terug te dringen. “De gemeente heeft onlangs proactief de hand uitgestoken om samen met ondernemers te kijken hoe de lokale economie vlot te trekken is en wat er beter kan. Zo gaat zij onderzoeken hoe zij werkzaamheden meer lokaal kan uitbesteden binnen de wettelijke aanbestedingsregels en echt werk maken van het stroomlijnen van lokale wet- en regelgeving en het versoepelen van procedures.” Kortom, in Zutphen blijft genoeg te wensen over en genoeg te doen.

- Advertentie -