Per 1 januari van dit jaar is er nieuwe regelgeving van toepassing met betrekking tot de jaarlijkse financiële overzichten. De nieuwe regels beogen een besparing op de administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf. De toekomst zal uitwijzen of dat in de praktijk ook zo uitpakt. Drie deskundigen hebben daar hun twijfels bij. Zij beantwoorden de belangrijkste vragen over de nieuwe richtlijnen.

Vraag 1: Hoe zien de nieuwe regels er in hoofdlijnen uit?
“Sinds 1 januari dit jaar kunnen ongeveer 95% van de mkb-ondernemers kiezen voor een zeer beperkte jaarrekening om verantwoording af te leggen over het voorgaande boekjaar,” legt Maarten Drop uit. Hij is AA-Accountant bij Robbers Accountants Belastingadviseurs in Apeldoorn. “Normaal gesproken laten ondernemers een jaarrekening opstellen van zo’n 25 pagina’s. Nu mag dat beperkt blijven tot twee pagina’s met informatie op hoofdlijnen. Neem de post materiële vaste activa. In een uitgebreide jaarrekening staat vermeld waar die uit bestaat: gebouwen, vervoermiddelen, machines, installaties, computers enzovoorts. Dat onderscheid zie je in de vereenvoudigde jaarrekening niet meer terug. Dan zie je enkel het totaalbedrag. Hetzelfde geldt voor andere posten, zoals de vorderingen en de schulden.”

Vraag 2: De ondernemer en zijn accountant of boekhouder zullen toch berekeningen moeten blijven maken om die totaalbedragen vast te kunnen stellen?
“Precies,” zegt Peter Robbers, algemeen directeur van Robbers Accountants Belastingadviseurs. “Je kunt wel in één post de activa vermelden, maar je zult toch moeten gaan rekenen met de onderdelen waar die post exact uit bestaat. Dat levert dus geen besparing op van administratieve inspanningen. Bovendien wil een ondernemer weten hoe hij of zij ervoor staat. De cijfers van de jaarrekening helpen daarbij. Een beperkte jaarrekening levert een beperkt inzicht op.”

Vraag 3: Kan de ondernemer kiezen tussen een micro-jaarrekening en een uitgebreide jaarrekening?
Maarten Drop: “Jazeker. Er geldt geen enkele verplichting. Maar als accountant vind ik het niet verstandig om te kiezen voor een beperkte jaarrekening. Wellicht valt er een kostenbesparing te behalen, maar die blijft beperkt tot hooguit een paar honderd euro. Mocht de ondernemer een financiering nodig hebben, dan moeten achteraf toch weer alle gegevens aangevuld worden. En dan wordt die minieme besparing achterhaald door bijkomende kosten. Wat mij betreft is de nieuwe regelgeving alleen interessant voor een ondernemer die niet meer beweegt. Oftewel de ondernemer die geen geld meer nodig heeft voor nieuwe initiatieven en die zijn pensioen op orde heeft. Actieve ondernemers hebben inzicht nodig en dat krijg je met behulp van een uitgebreide jaarrekening.”

Vraag 4: Nemen banken en andere financiers genoegen met een microjaarrekening?
“Voor de juiste beoordeling van de financiële behoefte van een bedrijf wil een financier alle ins en outs kennen,” zegt John Hoven, financial engineer bij Credion in Apeldoorn. “Financiers draaien nu eenmaal op kengetallen. Als een ondernemer bij ons komt met een beperkte jaarrekening, dan heb ik onmiddellijk vragen over hoe de verschillende onderdelen zijn opgebouwd. Ik weet dat banken geen genoegen nemen met een micro-jaarrekening.”

Peter Robbers: “Bovendien verlangen banken een ‘samenstelverklaring’. Dat is de door een accountant afgelegde verklaring, waaruit blijkt dat de stukken die hij gezien heeft juist zijn en overeenstemmen met de regel- en wetgeving. Om tot zo’n verklaring te komen moet hij een dossier opbouwen, met dezelfde gegevens als nodig zijn bij een uitgebreid jaarverslag.”

- Advertentie -