Met 2.000 leden en de sterke alliantie met VNO-NCW in Den Haag is VNO-NCW Midden een invloedrijke organisatie, waar politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties niet omheen kunnen. Door rechtstreekse lidmaatschappen en betrokkenheid van ondernemers in de regio kunnen wij ons sterk maken voor de belangen van het bedrijfsleven. Dat is niet alleen in het belang van onder-nemers, maar van de hele regio.

Het werkgebied van VNO-NCW Midden omvat 12 regio’s. VNO-NCW Stedendriehoek is met ruim 200 leden een van de grotere, actieve regio’s. De mening van leden – kleine en grote ondernemers en eindverantwoordelijke managers uit vele branches – telt! Door de structuur en activiteiten van de vereniging weten we wat er speelt in de regio en waar we ons voor moeten inzetten. Dat doen we waar mogelijk door samenwerking, met onderwijs, overheid, branches en bedrijvenkringen. Samen bereiken we meer!

Een greep uit onze resultaten en activiteiten:

Cleantechregio

De samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers is verankerd in de Strategische Board. Twee bestuursleden van VNO-NCW Stedendriehoek vertegenwoordigen het bedrijfsleven in deze board, die werkt aan bijvoorbeeld innovatie en de positionering als CleantechRegio.

Akkoord van Beekbergen

Op initiatief van VNO-NCW Steden-driehoek is het Akkoord van Beekbergen gesloten, waarin ambities zijn afgesproken als ‘laagste werkloosheid in 2015’, ‘iedereen minimaal een startkwalificatie’ en ‘alle mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt actief’.

In de Stedendriehoek heeft VNO-NCW het Platform Techniek Stedendriehoek ondersteund bij het ontwikkelen van het Techniekpact Stedendriehoek. Daarin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

A1, N786

We hebben samen met andere organisaties succesvol gelobbyd voor een ver-snelde verbreding van de A1 Apeldoorn-Twente en dankzij een goede samenwerking met TLN, EVO, bewoners, milieuorganisaties en gemeenten wordt door de provincie nu ook de kanaalvariant van de N786 onderzocht.

Alternatieve financiering voor maakindustrie

We zetten zowel landelijk als regionaal in op het verruimen van de financieringsmogelijkheden voor ondernemers (o.a. Borgstelling MKB-krediet en de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering). In dit kader streven we naar een pilot met provincie Gelderland voor het inrichten van een borgstellingsregeling, waar de exporterende Gelderse maakindustrie gebruik van kan maken.

Bijeenkomsten en netwerken

VNO-NCW Stedendriehoek organiseert regelmatig kennis- en netwerkbijeenkomsten. Het uitwisselen van informatie en ervaring staan centraal. De wortels van menig innovatief concept liggen in dit soort netwerkbijeenkomsten. In maart staat een seminar over pensioen en verzuim op het programma en brengen we met de leden een bezoek aan Owens Corning Veil in Apeldoorn.

- Advertentie -