Ruim twee jaar zijn de drie vestigingsleiders Hans Koolhof, Rob Plant en Wilbert Hilverda het gezicht van het allround bouwbedrijf Van Wijnen in Deventer. Een mooi bedrijf dat ze samen met hun 130 medewerkers runnen. Ze zijn actief in verbouw, renovatie, nieuwbouw van zowel woningen als utiliteitswerken. “We doen alle facetten in de bouw en zijn breed georiënteerd in de markt.”

Die brede oriëntatie komt ook naar voren in de rolverdeling tussen de drie vestigingsleiders. Wilbert Hilverda is verantwoordelijk voor ontwikkeling en projectvoorbereiding, Hans Koolhof voor de productie en Rob Plant voor onderhoud en beheer waaronder ook renovatie en verbouw. “We zijn alle drie al jaren werkzaam in de rol die we nu vervullen, dat ging op natuurlijke wijze. Die brede insteek, waarbij we alle bouwstadia beheersen, stelt ons in staat de klant volledig te ontzorgen.” Het feit dat Van Wijnen werkt in alle facetten bleek een belangrijk voordeel tijdens de crisis. “Dat heeft ons geholpen de werkvoorraad op peil te houden en zo het personeel met de bijbehorende kwaliteiten te behouden.” Gedurende het gehele traject – van projectontwikkeling tot en met onderhoud – wordt meegedacht met de klant. Vandaar ook de slogan: Van Wijnen is meer dan bouwen. Het bedrijf is echt betrokken bij opdrachtgevers, medewerkers en maatschappij. “Als de klant een vraag heeft, zoeken we uit wat hij precies wil. We proberen onze klanten verder te helpen, onder andere door kennis te delen. Als ondernemend en ambitieus bouwbedrijf werken we graag samen met opdrachtgevers, deskundige partners en toeleveranciers zoals installateurs, architecten en constructeurs.”

Kwaliteit en service
In de initiatieffase van een project wordt de basis gelegd voor de realisatie. Projecten worden beoordeeld, risico’s en financiering worden in kaart gebracht en het project wordt geëngineerd. Hierbij staan de specifieke wensen vanuit de klant centraal. Wilbert is hierin kartrekker maar zoekt daarbij geregeld contact met Hans en Rob voor een goede afstemming. Hans is verantwoordelijk voor de productie en stelt onder andere de projectteams samen. “Belangrijke meerwaarde is dat we veel eigen mensen op de bouwplaats hebben. Dat zorgt voor een hoge betrokkenheid die de kwaliteit ten goede komt. Onze mensen zien wat goed en wat niet goed gaat. Bovendien geldt: afspraak is afspraak. Met deze aanpak garanderen zij de voortgang van de bouw.” Na afronding van het project is Rob verantwoordelijk voor een goede nazorg. “Als de klant na een jaar meldt dat een deur klemt, dan verhelpen we dat. Onze 24-uursservice en meldkamer zorgen voor een adequate afhandeling van zowel nazorg als storingsmeldingen vanuit onderhoudscontracten voor een vijftigtal relaties. Dat is wat wij verstaan onder service.” Het feit dat Van Wijnen één bedrijf is met een landelijke dekking van 24 vestigingen en 1.600 medewerkers, is eveneens een bewijs van dicht bij de klant willen staan. “Al die decentrale vestigingen zorgen ervoor dat de klant te maken heeft met een bouwer die dezelfde taal spreekt en die dezelfde cultuur heeft. Wij vormen met de vestigingen in Eibergen, Arnhem, Hengelo en Brummen de regio Oost. Hier in Deventer staan we niet graag vooraan maar naast de klant. We zijn nuchter en willen zaken goed oppakken door kwaliteit en service te leveren. Eenmaal een klant, altijd een klant, is ons streven.” Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn daarbij vanzelfsprekend.

Proactief handelen
De drie vestigingsleiders benadrukken verder dat ze het niet alleen doen en zijn trots op hun 130 medewerkers. Mensen werken graag bij Van Wijnen, zo blijkt uit de lange dienstverbanden. “We hebben elk jaar vijf tot tien jubilarissen die 12,5, 25 of zelfs 40 jaar in dienst zijn. We organiseren ook jaarlijks een seniorendag voor oud-collega’s. Daar komen zowel oud-directeuren als voormalige timmermannen om te horen hoe het met het bedrijf gaat. Zo houden we de betrokkenheid hoog, het zijn echt onze ambassadeurs buiten de deur.”

De ambitie van Van Wijnen Deventer is helder: “Wij willen de beste onderneming in de markt zijn. Kwaliteit, samenwerken, proactief handelen en kennisdeling zijn daarbij voor ons de sleutels tot succes.” Dat dit geen loze woorden zijn, mag blijken uit een tweetal recente unieke projecten. Zo werden voor Landal Miggelenberg in Hoenderloo 51 luxe villa’s gebouwd. “Binnen vijf maanden waren deze verhuurklaar, inclusief infrastructuur en inrichting van de villa’s. De bedden waren opgemaakt, het bestek lag in de la.”

Een wellicht nog aansprekender project is de vernieuwbouw van het stadion van Go Ahead Eagles. Als Deventer bedrijf wil je het goed doen, alleen dan kun je scoren. We hadden te maken met een hele korte voorbereidings- en bouwtijd. Door een proactieve houding en een nauwe samenwerking is het gelukt om binnen elf weken het stadion op te leveren, op tijd voor het nieuwe seizoen en met een tevreden opdrachtgever. Dat is typisch Van Wijnen: als we A zeggen, zeggen we ook B. De klant kan altijd op ons rekenen.”

- Advertentie -