Hittestress in de zomer en wateroverlast in de winter: het zijn uitdagingen waar veel stedelijke gebieden door het veranderende klimaat vaker mee te maken krijgen. Ook bedrijventerrein Bergweide IV in Deventer, gelegen tussen de Snippeling, de Hanzeweg en de Zweedsestraat. Saxion-studenten Lillian van Loon en Laura Jansma van de opleiding Stedenbouwkundig Ontwerpen zochten met hun afstudeeronderzoek naar oplossingen om van Bergweide een klimaatbestendige plek te maken. “Eigenlijk kwam er uiteindelijk veel meer bij kijken,” vertelt Laura. “Het terrein moest in zijn geheel aantrekkelijker worden voor gebruikers.”

Water vormt een uitdaging
Veel Hanzesteden worstelen met hetzelfde probleem. Ze hebben een sterk versteend karakter én ze liggen aan het water. Waar dat water vanuit het verleden mede verantwoordelijk was voor het ontstaan van het Hanzeverbond en de sterke economische groei van de steden, vormt het tegenwoordig op klimaatgebied een uitdaging. Lager gelegen delen van de bedrijventerreinen kampen in natte perioden met wateroverlast. “Bij sommige ondernemers staat het water na een paar regendagen praktisch aan de voordeur,” vertelt Lillian. “In de zomer zien we juist dat een gebied als Bergweide heel sterk opwarmt. Er is veel steen en weinig groen,” vult Laura aan.

Klimaatbestendig én een prettige plek
De studenten werkten voor hun onderzoek in opdracht van Mark van Mast van Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer. Laura en Lillian zaten regelmatig om tafel met specialisten van Advies- en Ingenieursbureau Tauw en de gemeente Deventer, allen betrokken bij dit project. Laura: “De vraag was: hoe maak je dit bedrijventerrein niet alleen klimaatbestendig, maar ook tot een prettige plek om te verblijven?” De studenten startten met een stedenbouwkundige analyse, maakten foto’s en verkenden Bergweide intensief. “Daarbij werden we al een keer bijna van onze fiets gereden door een vrachtwagen. Dat maakte ons direct duidelijk dat het gebied niet aantrekkelijk is voor werknemers om te fietsen of te wandelen in hun middagpauze.”

Tevreden parkmanager
Welke oplossingen zien de studenten voor Bergweide? Laura: “We adviseren een ecotuin aan te leggen, die qua flora en fauna aansluit op de omgeving. Bomen en planten neutraliseren de hitte. Groene parkeerplaatsen zorgen voor een betere afwatering en de vele blinde muren kunnen een natuurlijk karakter krijgen met klimplanten en insectenhotels voor bijen en vlinders.”

We adviseren een ecotuin aan
te leggen, die qua flora en fauna
aansluit op de omgeving

Mark van Mast vult aan: “We hebben een kale ruimte aan de kop van de havenarm bij de Duurstedeweg, waar alleen een bankje staat. Ik zie daar wel kansen om een park te creëren. Ook het afvoeren van overtollig regenwater via bovengrondse goten is iets dat we kunnen realiseren.” De parkmanager is erg tevreden met het werk van de studenten: “Laura en Lillian hebben het gestructureerd aangepakt en zijn met veel betrokkenen in gesprek gegaan. Ze zijn trouwens opvallend goed in het verbeelden van hun ideeën en adviezen. Ik had het idee dat ik ook nog eens met volleerde landschapsarchitecten van doen had. Het is ook fijn dat de gemeente zo nauw betrokken is. Goed dat gemeenten steeds meer aandacht hebben voor het veranderende klimaat.”

Saxion stadsLAB: werk samen aan innovatieve en duurzame oplossingen Heeft u een opdracht of idee waar de studenten hun tanden in kunnen zetten? Bij het Saxion stadsLAB werken studenten, docenten en onderzoekers aan oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Zo onstaan er uit verschillende invalshoeken innovatieve en duurzame oplossingen!

Mail uw vraagstuk naar stadslab@saxion.nl

- Advertentie -