Mark Sandmann, wethouder Economische Zaken van de gemeente Apeldoorn, signaleert een nieuw zelfbewustzijn in zijn stad. “Iedereen ziet dat we in een mooie stad wonen en werken. Er is nieuw elan om de handen ineen te slaan en samen aan de slag te gaan.”

Eind 2015 lag dat nog geheel anders. Een aantal ondernemersverenigingen, waaronder de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA), VNO-NCW en de Federatie Apeldoornse Ondernemers (FAO), had in de krant hun onvrede geuit over de gemeente. “Die situatie is een goede reset geweest voor ons allemaal. Inmiddels zitten we met de BKA op een constructief spoor en werken we samen aan de Economische Agenda voor Apeldoorn. Ook steunen we hun initiatief voor het nieuwe Ondernemershuis op het voormalige Zwitsal-terrein. Als je dat soort dingen doet, is de relatie goed”, stelt Sandmann. Ook met VNO-NCW en de FAO is de band inmiddels weer aangetrokken. “We zijn met Koninklijke Horeca Nederland en ondernemers in de stad bezig een horecavisie te ontwikkelen en zitten ook om tafel om te praten over de wijkwinkelcentra in de stad.”

Afgaand op de circa honderd bedrijvenbezoeken die Sandmann jaarlijks aflegt, laat de economie een stijgende lijn zien. “Ik vraag ondernemers dan altijd hoe het gaat met hun bedrijf. Eind 2015 vond ik de sfeer alweer positief te noemen, maar in de loop van 2016 heb ik de indruk gekregen dat iedereen enthousiast is. Dat beeld stemt mij zonder meer optimistisch.” Een mooie opsteker voor wethouder en alle Apeldoorner ondernemers was de uitverkiezing tot mkb-vriendelijkste stad van Nederland. “Ik heb gelijk alle voorzitters van ondernemersplatforms gebeld om hun het goede nieuws mee te delen. Want dit is onze gezamenlijke winst. Ik ben ook samen met een aantal ondernemers naar Den Haag geweest om de prijs op te halen. Inmiddels staan langs de invalswegen van Apeldoorn de nodige vlaggen om de uitverkiezing kenbaar te maken.”

Toegenomen betrokkenheid
Het tekent de sfeer in de stad, aldus Sandmann. “Neem initiatieven als de Economische Agenda en Programma Ondernemende Stad. In gesprekken met ondernemers blijkt dat er behoefte bestaat om daar gezamenlijk beleid van te maken. Dus zitten we met de BKA en VNO-NCW in kleine en grote comités bijeen. Er is duidelijk animo om mee te praten, de sfeer is positief”, zegt hij. “We zitten nu midden in het proces en ik heb veel zin om daar dit voorjaar verder mee aan de slag te gaan.” Een ander signaal van de toegenomen betrokkenheid, zijn de Apeldoorn Business Awards. “Eerst hadden we hier een commerciële partij voor ingehuurd, maar op een gegeven moment hebben ondernemers in de stad dat stokje overgenomen. Mooi dat eigen initiatief”, vertelt Sandmann. “En toen ik tijdens de uitreiking van de awards de komst van Serious Request naar Apeldoorn wilde aankondigen, was er na ‘Serious’ zo’n rumoer dat niemand ‘Request’ meer heeft gehoord. Ook dat wordt ongetwijfeld weer een fantastische happening voor Apeldoorn en de Apeldoornse bedrijven.”

Voor 2017 heeft de gemeente Apeldoorn op economisch gebied een aantal speerpunten vastgesteld. “Allereerst service. Momenteel hebben wij zes relatiemanagers in dienst die vragen van ondernemers beantwoorden. Deze dienstverlening willen we dit jaar nog meer bekendheid geven om ondernemers nog beter van dienst te kunnen zijn”, zegt Sandmann. Een belangrijk punt is en blijft acquisitie van nieuwe bedrijven. “We willen onze bedrijventerreinen uiteraard zo veel mogelijk op orde hebben. Ik merk dat de interesse voor Apeldoorn momenteel groeit, we zijn duidelijk meer in trek bij bedrijven. Als gemeente zijn we blij dat we weer grond verkopen. De laatste aanwinst is slachterij Ameco, die nieuw gaat bouwen op Ecofactorij. Dan komen in één klap toch 160 banen naar Apeldoorn. En voor 2017 staan nog de nodige leads op stapel waar we als EZ erg vrolijk van worden.”

Eenduidig marketingverhaal
Om de promotie van Apeldoorn nog een extra steuntje in de rug te geven, is de Stichting Apeldoorn Marketing in het leven geroepen. “De opdracht is om met de zakelijke poot Apeldoorn Congresstad en Stichting Centrum Apeldoorn te gaan samenwerken, zodat er een eenduidig marketingverhaal komt. Ook daar gaat Apeldoorn in 2017 mooie stappen in zetten, gezien de energie die ik proef bij de binnenstadondernemers. Zij steken allemaal hun nek uit en alles in hun vrije tijd, dat mag ook weleens gezegd worden.”

Onlangs bereikte de gemeente overeenstemming met het Toeristisch Platform Apeldoorn over een stijging van de toeristenbelasting met 20 procent over de komende vier jaar. “De afspraak is dat wij als gemeente die gelden weer investeren in de sector. Inmiddels heeft de gemeenteraad zich unaniem achter dit voorstel geschaard”, zegt Sandmann. En dan met een knipoog: “Als je een onderwerp als belasting met de sector kunt bespreken, dan gaat het echt goed.” Genoeg redenen dus voor de wethouder om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. “Na een groot evenement als de Giro ontwaar ik een nieuw zelfbewustzijn, nieuw elan. Jonge ondernemers met grote bedrijven die brood zien in duurzaamheid, wat natuurlijk mooi aansluit bij onze Cleantech-ambities. Het is tijd om trots te zijn op Apeldoorn.”

- Advertentie -