Hannet de Vries – in ’t Veld is COO (Chief Operating Offi cer) van Beelen Groep. De snelst groeiende recycler van Nederland en marktleider op het gebied van sloopwerken. De organisatie met meer dan 500 medewerkers, een omzet van negentig miljoen en vestigingslocaties in het hele land is tevens specialist in asbestverwijdering en bedrijfsinzameling. Wiebo Nauta is sinds september directievoorzitter van Univé Stad en Land. Daarvoor was hij interim-manager Schade bij Univé en werkzaam bij Nationale Nederlanden en ASR. Omdat Hannet de Vries ook voorzitter is van de Raad van Commissarissen van de coöperatie Univé Stad en Land praten ze vaak over transparantie. Een essentieel uitgangspunt voor de bedrijfsvoering, vinden ze beiden.

Wat is jullie definitie van transparantie?
Hannet de Vries – in ‘t Veld: “Openheid, eerlijkheid en duidelijkheid.” Wiebo Nauta: “Een voorspelbare, uitlegbare en toetsbare bedrijfsvoering.”

De publieke opinie kan hartvochtig zijn. Ook al zijn de pijlen niet gericht op uw bedrijf, ze kunnen wel de branche raken waarin u actief bent en daarmee toch indirect uw organisatie.
Hannet de Vries – in ‘t Veld: “De meningen in de publieke opinie kun je niet negeren. Dat is des te meer een reden om transparant en open te zijn over datgene wat je doet. Over de procedures, over de resultaten. Eigenlijk ben ik heel trots op de sector waarin ik werkzaam ben. Wij realiseren tal van mogelijkheden met het duurzaam verwerken van afval. Daarover rapporteren wij en binden we ons in vergunningen en certificaten. Wij zijn een van de weinige sectoren die zo specifiek onder de loep worden genomen.”

Wiebo Nauta: “De publieke opinie over de verzekeringsbranche is vooral georiënteerd op de financiële dienstverlening in zijn algemeenheid. Die ligt de afgelopen jaren inderdaad onder het vergrootglas. Voorzichtig trek ik de conclusie dat er een zelfreinigend effect optreedt. Door eigen initiatief van de bedrijven die in de brede branche actief zijn, en zeker ook dankzij verscherping van de regelgeving. Het is duidelijk dat de manier waarop bedrijven zich positioneren ten opzichte van hun klanten en hun beloften nakomen nu nadrukkelijk in de schijnwerpers staat.”

Is het streven naar transparantie ook een antwoord op die publieke opinie?
 Hannet de Vries – in ‘t Veld: “Ja uiteraard. Ik denk ook dat we er als sector meer aan mogen doen om een helder beeld naar buiten te brengen. Het belang daarvan realiseren we ons nog niet genoeg. In zijn algemeenheid is de branche nog te zeer naar binnen gericht. Daarbij geldt dat de afvalbranche heel divers is en dat maakt het wel lastig, want de publieke opinie maakt dat onderscheid niet. Beelen is het enige afvalbedrijf dat in de top twintig staat van Nederlands meest transparante bedrijven (Jaarlijkse transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken, red.). Wij vinden het essentieel om te laten zien wat we doen, hoe we dat doen en hoe we dat meten en registreren. Dat presteren we in het speelveld waarin iedereen lijkt te beweren dat groen en duurzaamheid de hoogste prioriteiten hebben, maar waarin veelal – ook voor gemeenten – de prijs de doorslaggevende factor is.”

Wiebo Nauta: “Voor Univé is transparantie geen middel om de publieke opinie te beteugelen. Bij ons zit transparantie gewoon in de genen.”

Transparantie is niet louter een communicatievorm of marketingtool, maar vereist een andere manier van bedrijfsvoering en klantbenadering
Wiebo Nauta: “Wij benaderen dat met een beheerste vorm van bedrijfsvoering. Daarin is het belangrijk dat we duidelijk zijn in onze publieksuitingen, in de adviezen aan onze klanten en over onze belangen. Onze klanten moeten een heldere inschatting kunnen maken van wat onze adviezen voor hen waard zijn. Daarbij komt de bedrijfsvoering voor de lange termijn. Die dient voorspelbaar en herkenbaar te zijn. Dat moet je verankeren. Bij Univé is dat geen bijsturing. Dat zit er bij de medewerkers gewoon in. Wie zich aansluit bij Univé is uit een bepaald soort hout gesneden. Wij zijn niet bang om openlijk discussies te voeren over integriteit bij advisering en fi nanciële dienstverlening. Dat blijft ten slotte mensenwerk. Univé is voortgekomen uit honderden waarborgmaatschappijen. Het coöperatieve denken in de zin van de oorspronkelijke verzekeringsgedachte van zorgen voor elkaar, is van nature aanwezig bij de medewerkers. Harde omzet is voor ons geen thema, al moeten wij een balans vinden tussen het coöperatieve denken en de zeer snel veranderende verzekeringsmarkt. Maar de wil om voor elkaar te zorgen beschouwen wij als een moderne gedachte. Wij willen ook graag op lokaal niveau aanwezig blijven. Daarom volgen wij niet de trend van anderen die zich terugtrekken in grotere organisatievormen. Wij willen dat onze klanten ons direct kunnen blijven benaderen.”

Hannet de Vries – in ‘t Veld: “Transparantie moet je waarmaken. Dat besef is bij ons doordrongen in de hele organisatie. Wij hanteren netheid, daadkracht en inventiviteit als kernwaarden. Dat betekent dat we onze medewerkers van hoog tot laag daarin vormen en ontwikkelen. Daar hoort ook bij hoe we met onze materialen en onze omgeving omgaan. Ons wagenpark is ingericht op het beperken van CO2-uitstoot en bijna al onze locaties liggen aan het water. Ondanks het feit dat vervoer per schip niet per defi nitie de goedkoopste oplossing is. Wij willen bijvoorbeeld ook weten waar onze werkkleding vandaan komt en hoe die geproduceerd is. We hebben de lat dus ook hoog gelegd voor onze leveranciers. Van hen verwachten we dezelfde aandacht voor transparantie.”

Het publiek kan zich tot in de details informeren via internet en zich roeren via de sociale media. Bedrijven moeten zich dat terdege realiseren.
Hannet de Vries – in ‘t Veld: “Daar moet je inderdaad niet voor weglopen. Het is de realiteit en daar wordt iedere organisatie mee geconfronteerd. Tegelijkertijd een reden te meer om waar te maken wat je beweert. Uiteraard worden overal fouten gemaakt en daar moet je niet krampachtig over doen. Iedereen kan een foto of bericht plaatsen over een vergissing… maar de volgende dag is er weer ander nieuws. Wij reageren niet op alles. Maar als er echt iets aan de hand is, dan geven we direct uitleg en doen we ons best om met oplossingen te komen. Van fouten en vergissingen kun je veel leren, zeker als je het vermogen hebt om die met een open vizier te benaderen”

Wiebo Nauta: “Ik weet dat financiële dienstverleners lang hebben getwijfeld of zij sociale media als een kans of als een bedreiging moesten beschouwen. We moeten er vooral niet bang voor zijn, hoewel de uitingen op Facebook of Twitter tamelijk confronterend kunnen zijn. Het is een beweging die niet meer te stoppen is. En dat is prima, want we kunnen in het contact met onze klanten optimaal gebruikmaken van deze krachtige instrumenten. Als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen.”

- Advertentie -