Op 1 april is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden en dat is aangegrepen om ondernemers en gemeenten in de Stedendriehoek dichter bij elkaar te brengen. MKB-Nederland/Midden, VNO-NCW Stedendriehoek, Bouwend Nederland Regio Oost en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen hebben een Actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Regio Stedendriehoek ondertekend, omdat zij samen het aanbestedingsbeleid willen verbeteren. Het beleid van de verschillende gemeenten kan beter op elkaar worden afgestemd en transparanter worden, waarbij de kansen om een project gegund te krijgen eerlijker verdeeld worden. Gemeenten besteden gemiddeld 1.000 euro per inwoner per jaar aan.

In de regio Stedendriehoek een bedrag van 410 miljoen euro. Iedereen is het er wel over eens dat de manier waarop de aanbesteding gebeurt verbeterd kan worden. Het is niet altijd even duidelijk welke afwegingen gemaakt zijn om wel of niet te gunnen. Het kan moeilijk zijn om er tussen te komen en door de hoge eisen die aan de referenties gesteld worden maken bedrijven uit de regio soms nauwelijks kans.

Het Actieplan moet ertoe leiden dat de partijen kennis en ervaring delen en bijeenkomsten organiseren, waaronder marktdagen waarbij partijen trachten om binnen de wet- en regelgeving vraag en aanbod van de markt transparanter te maken. Daarnaast onderzoeken de partijen of een meldpunt voor ervaringen met de nieuwe manier van werken kan worden opgezet. De partijen onderstrepen het belang van samenwerking. De gemeente moet de aannemer uitdagen, maak als ondernemer zelf het bestek.

Het bedrijfsleven innoveert dagelijks en weet als geen ander wat er in de markt mogelijk is. De gemeenten kunnen daarvoor de randvoorwaarden scheppen. Belangrijk is de ophoging van drempelbedragen voor meervoudig onderhands aanbesteden en het laten vervallen van onredelijk hoge eisen. De gemeenten die hebben getekend deden dat allemaal vanuit een eigen verwachting en betrokkenheid en vooral ook de samenwerking tussen ondernemers en gemeenten. De ervaringen onderling moeten worden uitgewisseld. De nieuwe wet moet een plaats krijgen in de werkwijze van de partijen.  Niet meer laagste prijs maar gunnen op kwaliteit.

Hoe gaan we EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) vorm geven? Hoe kunnen we het lokaal/regionaal bedrijfsleven betrekken? Hoe kunnen we innovatief aanbesteden bevorderen? Hoe komt de mkb-ondernemer in beeld bij de gemeente? In 2014 zullen de partijen inhoud geven aan het Actieplan en bijeenkomsten organiseren om antwoord op deze vragen te gaan geven.

Wij nodigen u graag uit om mee te doen!

De volledige brochure kunt u ook downloaden van de website

www.lokalegroeiagenda.nl.

Wij dagen de politiek uit om deze punten over te nemen op weg naar een sterke lokale economie. In de aanloop naar de verkiezingen zullen wij door lijsttrekkersdebatten op het thema economie, de Ondernemerskieswijzer, etc. aandacht schenken aan de keuzes die er kunnen worden gemaakt.

- Advertentie -