Dries Crama
Dries Crama

In mei van dit jaar heeft het Kabinet samen met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs en regionale overheden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat méér jongeren kiezen voor techniek, leren in de techniek en dat méér werknemers gaan en blijven werken in de technieksector. De tweeëntwintig afspraken zijn vastgelegd in het nationale Techniekpact 2020. VNO-NCW is een van de ondertekenaars van het pact. Tot 2020 zijn er jaarlijks 30.000 extra technici nodig.

Bij de uitwerking en implementatie van de afspraken is de rol van de regio van wezenlijk belang. Daar immers zal de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt moeten plaatsvinden en zullen overheid, onderwijs en ondernemers moeten samenwerken om de instroom in de technische opleidingen te bevorderen en leerlingen, werknemers en zij-instromers te faciliteren in hun scholing.

Regionale uitwerking Techniekpact

In de Stedendriehoek hebben onderwijs, overheid en ondernemers de regionale vertaling van het nationale Techniekpact voortvarend en gezamenlijk opgepakt door het opstellen van een concreet aanvalsplan: ‘Techniekpact Stedendriehoek’. Techniekpact Stedendriehoek is geen nieuwe organisatie, het is een projectenprogramma met een duidelijk begin en eind. Ondernemers zien op arbeidsmarktgebied door de bomen het bos nu al niet meer. Binnen dit programma worden lopende activiteiten en nieuwe initiatieven ingebed in bestaande structuren. Verdere versnippering op arbeidsmarktgebied wordt daarmee tegengegaan. In deze opzet wordt waar mogelijk ook ingespeeld op het economisch beleid van de provincies Gelderland en Overijssel wat betreft de Human Capital Agenda en de topsectoren in Oost Nederland.

VNO-NCW Stedendriehoek is namens het bedrijfsleven actief betrokken bij Techniekpact Stedendriehoek. Christian Lorist, regiomanager, trekt daarin op met ROC Aventus, Saxion, Edison College, Kamer van Koophandel Oost Nederland en het Platform Techniek Stedendriehoek. ‘Wij voelen allemaal dat er op het gebied van arbeidsmarkt en techniek nóg meer moet gebeuren in de regio. Dit gezamenlijke uitgangspunt verbindt alle belanghebbenden en maakt de kans van slagen van een regionale uitrol van het Techniekpact groot’.

Techniek topprioriteit

Genoemde partijen worden gesteund vanuit de regio door de Strategisch Board Stedendriehoek – waarin ook VNO-NCW Stedendriehoek participeert – die de arbeidsmarkt en alles wat daarmee samenhangt al enige tijd geleden tot een van haar programmalijnen heeft benoemd.

Regiomanager Lorist refereert ook aan het Akkoord van Beekbergen, dat mede op initiatief van VNO-NCW Stedendriehoek afgelopen voorjaar is afgesloten. ‘Dit Akkoord werkt aan een duurzame, gezonde regionale arbeidsmarkt, in de volle breedte. Techniek is in het Akkoord tot topprioriteit benoemd, omdat die sector met serieuze tekorten te maken heeft of gaat krijgen. Techniekpact Stedendriehoek is opnieuw een mooi voorbeeld van wat je met goede samenwerking kunt bereiken. Veel regio’s in Nederland zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de manier waarop we het in de Stedendriehoek regelen’.

- Advertentie -