Het initiatief ‘Slim Reizen Stedendriehoek’ werkt aan het breder spreiden van het woon-werkverkeer en het goederenvervoer in de regio. Het doel is het terugdringen van het spitsverkeer. Maar tussen droom en daad staan ingesleten gewoontes in de weg. Zowel bij de logistieke processen van bedrijven als bij het gedrag van werknemers. Over de intenties en de weerbarstige praktijk praten vijf betrokkenen.

Het groepsinterview vindt plaats in Restaurant ’t Diekhuus in Terwolde. In geen velden of wegen is daar een bushalte te ontwaren. Dat is een verzachtende omstandigheid voor de gespreksdeelnemers die allen met de auto zijn gekomen. Het bijpassende plaatje van een fi ets tegen de gevel of een ov-kaart op tafel ontbreekt dus.

De regiogemeenten van de Stedendriehoek propageren al enkele jaren Slim Reizen. Wat is daarvan in de praktijk te merken?
“Ik heb nu zo’n vier jaar met dit programma te maken,” zegt Marcel van Walraven. Hij is facilitair manager van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. “Door het stimuleren van het woon-werkverkeer op de fiets, vertonen onze medewerkers een ander reisgedrag. Als het programma er niet was geweest, hadden wij als organisatie aanzienlijk meer moeite moeten doen om onze mensen aan het fietsen te krijgen.”

“Je hebt een platform nodig om continu aandacht aan te geven aan slimmere manieren van reizen en goederenvervoer,” meent Ard Hengeveld, manager onderhoud van ‘Woonbedrijf ieder1’ in Deventer en Zutphen. “En daarbij zijn er projecten nodig om vliegwielen op gang te brengen die uiteindelijk voor een grotere beweging zorgen.”

Welke knelpunten wil Gelre Ziekenhuizen in samenwerking met het platform Slim Reizen oplossen?
Marcel van Walraven: “We hebben ruim 3000 medewerkers. Ongeveer 2000 in Apeldoorn en 1000 in Zutphen. Het parkeren is een probleem voor ons. Dat is een van de redenen dat ik aansluiting binnen de Stedendriehoek heb gezocht. Enerzijds om onze parkeerdruk te verlagen, anderzijds om bij te dragen aan het algemenere doel om files te verminderen. Vier jaar geleden hebben we twee maatregelen tegelijkertijd genomen. We hebben betaald parkeren voor medewerkers geïntroduceerd en een fietsstimuleringsregeling ingevoerd. De fietsregeling hebben we betaald uit de opbrengst van betaald parkeren. Het resultaat was dat we 900 dagelijkse parkeerders terug hebben gebracht naar 700.
Maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben te maken met piekmomenten. Bijvoorbeeld om drie uur ’s middags als de dagdienst naar huis gaat en de late dienst begint. We willen nu proberen om nog meer personeelsleden op de fiets of in het openbare vervoer te krijgen. Het probleem daarbij is dat zeker de helft van de medewerkers ook in nachtdiensten werkt. Daar hebben ze een auto voor nodig. Om de simpele redenen dat er midden in de nacht geen openbaar vervoer rijdt en fietsen dan ook niet zo’n fijne keuze is. We denken momenteel na over manieren om medewerkers het passende vervoermiddel te laten kiezen voor de verschillende momenten. Bijvoorbeeld met deelauto’s of ketenmobiliteit. Het is effectief om dat met meerdere werknemers te regelen. Dat is de kracht van een platform. Met elkaar kun je een initiatief op een grotere schaal en met meer kans op succes aanpakken. Als er voldoende andere werkgevers geinteresseerd zijn, starten we met een proef.”

‘Woonbedrijf ieder1’ staat in de top drie van organisaties die de meeste kilometers maken tijdens de spits in de Stedendriehoek. Dat is geen prettige notering.
Ard Hengeveld: “Daarom zijn we er flink mee bezig om dat te veranderen. Maar eerst de verklaring. We hebben ongeveer 14.500 huurwoningen. Het onderhoud daarvan verzorgen we met onze eigen vakmensen. Tegen de stroom in hebben wij onze onderhoudswerkzaamheden niet uitbesteed. Dat betekent dat onze vakmensen dagelijks onderweg zijn naar de huurders. Onze toeleveranciers zijn ook meegeteld in deze vervoersbewegingen. Van oudsher vormen wij een klantgerichte organisatie. Dat wil zeggen dat we onze processen en onze werkwijze richten op wat de klant vraagt. Zij wonen verspreid over heel Deventer en heel Zutphen en zij zien ons niet graag voor zeven uur ‘s morgens voor de deur staan. We werken met onderhoudswagens en twee grote magazijnen in Deventer en Zutphen die de wagens bevoorraden. We starten nu met een project om dat slimmer te gaan doen. Van acht leveranciers voor onze benodigdheden gaan we terug naar één leverancier. De vakmensen hoeven niet meer naar de magazijnen voor hun spullen, maar krijgen die rechtstreeks in hun wagens geleverd. We beginnen met vier busjes die we hier speciaal voor ingericht hebben. Het contact met de nieuwe leverancier is mede tot stand gekomen dankzij Freek Boele, de logistiek makelaar van het programma ‘Slim Reizen’.

Hoe gaat de logistiek makelaar te werk?
Freek Boele: “Slim Reizen is onderdeel van het landelijk programma ‘Beter Benutten’. In twaalf regio’s, waaronder de Stedendriehoek, wordt dat uitgevoerd om de wegen beter te gebruiken en met name om de drukte tijdens de spitsuren te verlichten. Mijn taak ligt bij het goederenvervoer. Ik doe mijn best om ondernemers te overtuigen van het nut om vrachtwagens op andere tijdstippen te laten rijden en vrachten te bundelen in grotere wagens. En om ze na te laten denken over andere manieren van transport, zoals goederenvervoer over water. Ik heb een lijst van vijfhonderd bedrijven die we gesignaleerd hebben in de spits. Die bel ik gewoon om een afspraak te maken. Er zitten grote transportbedrijven tussen; ik praat ook met hun opdrachtgevers. Ik kan bedrijven helpen met ervaringen die ik elders heb opgedaan met soortgelijke projecten. Over het algemeen staan bedrijven ervoor open om met me mee te denken. Zeker uit het oogpunt van kostenbesparing. Het is mooi meegenomen dat kostenbesparing vaak hand in hand gaat met efficiencyverhoging en spitsmijdingen.

Het gaat wel om trajecten die een langere tijd nodig hebben om gerealiseerd te worden. Bedrijfsprocessen kun je niet zomaar veranderen. Daar komt bij dat bedrijven in een keten opereren. Dat is een complicerende factor. Een bedrijf wil best zijn producten ’s nacht afleveren, maar daar zit de klant niet op te wachten. Je hebt te maken met de toeleverancier, de vervoerder en de klant.

Concrete projecten helpen om onze doelstellingen te halen. Bedrijven kijken uiteraard wat de concurrentie doet. Als een concurrent leuke resultaten boekt vanwege deelname aan een project, dan wil een ander bedrijf ook graag meedoen. Zeker als die resultaten in de media worden uitgelicht.”

Om werknemers op andere gedachten te brengen over hun manier van reizen is gedragsbeïnvloeding de strategie?
Judith Dijkstra is senior-adviseur bij Keijzer, een marketing-communicatiebureau in Apeldoorn, Enschede en Utrecht. “We zijn heel actief binnen de mobiliteitssector en hebben de ervaring dat het wel degelijk mogelijk is om gedrag te beinvloeden en gedragsveranderingen van lange duur teweeg te brengen. Het gaat erom dat mensen vanuit hun eigen motivatie tot de conclusie komen dat ze ander gedrag moeten vertonen. Want het levert uiteraard niet zo veel effect op om mensen tijdelijk iets anders te laten doen. Bij het streven naar langdurige gedragsverandering kan het een valkuil zijn dat iemand in zijn eentje een grote stap moet maken. Het spreekt voor zich dat kleine stapjes makkelijker zijn, waarbij de eerste stap de moeilijkste is, want mensen moeten eerst over de drempel heen geholpen worden. Soms heb je daarbij beloningen nodig om mensen te laten ervaren hoe het is om ander gedrag te vertonen. Wij ontwikkelden in het kader van ‘Slim Reizen Stedendriehoek’ de campagne ‘Slim&Snel’ om werknemers te bewegen de fiets te nemen naar het werk in plaats van de auto. Dat project beloont ook gewenst gedrag.”

Hoe werkt Slim & Snel?
Paul van den Bosch is teamleider beleid, onderzoek en mobiliteit bij verkeersadviesbureau DTV Consultants in Breda en projectmanager van ‘Slim&Snel’. Hij legt uit: “We hebben de opdracht gekregen om 1200 spitsmijdingen per dag te realiseren. Een spitsmijder is in dit project iemand die op de fiets naar zijn werk en weer naar huis gaat, terwijl hij voorheen de auto nam tijdens de spitsuren. ‘Slim&Snel is een fietsstimuleringsproject met een looptijd tot december 2017. Dan moeten er in de regio dagelijks 1200 auto’s minder op de weg zijn tijdens de spitsuren.”

Judith Dijkstra: “Vanuit de Cleantech-gedachte van de Stedendriehoek geldt de doelstelling om de milieubelasting terug te dringen. Twee grotere thema’s komen hier dus samen. Bovendien is de verkeersveiligheid gebaat bij ‘Slim&Snel’ en is fietsen uiteraard gezonder dan autorijden.”

Paul van den Bosch: “Na de aanmelding via www.slimensnel.nl downloaden de deelnemers de app die hun verplaatsingen registreert. Zij kunnen maximaal 190 euro verdienen door de fiets te nemen in plaats van de auto. Ze krijgen per spitsmijding uitbetaald. Daarnaast krijgen ze voor elke kilometer punten. Daarmee kunnen ze sparen voor cadeaus of meedoen aan een loterij.”

Judith Dijkstra: “De mensen die zich spontaan aanmelden om mee te doen, zijn in principe al gemotiveerd. Zij vormen de eerste groep deelnemers die ongetwijfeld hun collega’s zullen enthousiasmeren. Zo groeit de community. Daarnaast heeft Regio Stedendriehoek nauwe contacten met werkgevers. Die gaan we benaderen om het project onder hun werknemers verder te promoten. Dan bespreken we ook andere gunstige effecten van ‘Slim&Snel’, bijvoorbeeld op het ziekteverzuim. En we willen de werkgevers stimuleren om voorzieningen te treffen voor de fietsende medewerkers, zoals goede stallingen, oplaadpunten voor de e-bikes en douches.”

- Advertentie -