“Ik denk dat wij er goed voor staan, ook gezien het winkelbestand. Er is minder leegstand dankzij de diversiteit aan winkels. We hebben mooie bedrijventerreinen en op De Mars is veel verbeterd, onder andere dankzij nieuwbouw. Tot slot is cleantech een grote spil aan het worden. Maar het kan natuurlijk altijd beter”, aldus René Sueters, wethouder Economische Zaken in Zutphen.

En daarmee doelt Sueters vooral op het beleid van de gemeente. “Wij moeten een nog actievere houding richting ondernemers aannemen. We willen hen zo veel mogelijk faciliteren en met hen nadenken over hoe we bijvoorbeeld onze krachten kunnen bundelen bij ontwikkelingen als de circulaire economie.” De samenwerking tussen en met bedrijvenkringen noemt hij goed. “Alle bedrijventerreinen werken inmiddels met parkmanagement. Als gemeente sluiten wij aan op die contacten en gaan we nog proactiever de wensen en behoeften van ondernemers onderzoeken.”

Het Cleantech center in Zutphen is inmiddels bekend in de regio, maar de gemeente Zutphen wil dit speerpunt nog beter uitdragen richting de Stedendriehoek. Achterliggende gedachte bij dit streven is dat cleantech een niet te stoppen ontwikkeling is. “Wij moeten op die trein zitten, vooroplopen. Cleantech biedt kansen voor bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid in onze gemeente”, zegt Sueters. “In totaal gaat het om zo’n 8.000 banen in de Stedendriehoek. Als 10 procent daarvan hier terechtkomt, helpt ons dat de sociaaleconomische balans te herstellen. Zutphen kent namelijk een relatief hoog aantal uitkeringsgerechtigden.”

Een andere economische steun zijn de ‘parels’. Sueters doelt daarmee onder andere op een aantal grote bedrijven die het goed doen, zoals Strukton, ProRail, Qlip en GMB. “De laatste twee zijn momenteel bezig met uitbreiding. Dat heeft een aanzuigende werking op nieuwe bedrijven.” Ook de mogelijkheden die een gemeente bedrijven verschaft, hebben invloed op de regio. Dat biedt kansen, stelt de Zutphense wethouder. “Wij bieden bijvoorbeeld ruimte aan de zwaarste categorie industriële bedrijven. Aan de andere kant: onze bedrijventerreinen zijn relatief klein, maar als een groot bedrijf daarom kiest voor Apeldoorn en mensen uit Zutphen vinden daar werk, juichen we dat alleen maar toe.”

De afgelopen jaren is veel gedaan aan de infrastructuur in de stad en ook de bereikbaarheid is verbeterd dankzij de rondweg bij Eefde. Een rodeloperbeleid op alle fronten, dat de stad aantrekkelijk moet maken voor bedrijven en inwoners. Sueters wijst nogmaals op de proactievere rol van de gemeente. “Er komt een aparte ambtenaar voor cleantech en één voor economische zaken om de contacten met het bedrijfsleven verder te verstevigen”, zegt hij. “Dit moet het ondernemersklimaat en de bedrijvigheid helpen versterken. Het is belangrijk om samen op te trekken, want samen bereiken we meer.”

- Advertentie -