In deze column staan we stil bij de komende verandering rond het pensioen van de Directeur GrootAandeelhouder (DGA). Al jaren staan de schijnwerpers van de overheid gericht op de DGA en zijn pensioen in eigen beheer.

Dit vooral omdat de overheid vindt (en daar zit zeker een kern van waarheid in) dat de DGA bij zijn pensioenopbouw vooral kijkt naar een optimalisatie van zijn totale belastingdruk en minder naar het element pensioen.

Mede om die reden heeft de overheid de afgelopen jaren al vele fiscale regels ingevoerd, die het minder aantrekkelijk maken om pensioen in eigen beheer (PEB) te verzekeren. De DGAs hebben om die reden veel wijzigingen moeten aanbrengen in hun pensioenregelingen. Maar nu gaan we nog een stap verder; er komt een wet waarin staat dat het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk is om verder PEB op te bouwen. De Tweede Kamer heeft reeds ingestemd met deze wet en de verwachting is dat de Eerste Kamer dit eind december zal bekrachtigen.

Wat gaat veranderen en wat moet de DGA doen?
Om te beginnen: PEB wordt NIET afgeschaft! Wat wordt afgeschaft is de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2017 nog nieuwe pensioenrechten te verzekeren in eigen beheer. Dus voor DGAs die al van hun pensioen genieten verandert er in de basis niets! Wel hebben zij net als de DGAs die nog pensioen opbouwen de keuze om hun pensioenrechten fiscaal vriendelijk af te kopen of om te zetten in een ander soort uitkering, een Oudedagsverplichting (ODV). Alle DGAs met PEB moeten straks een keuze maken. De keuzes zijn:
1. Stoppen met opbouw van PEB à soort van bevriezen van de pensioenvoorziening OF
2. Afstempelen van pensioenrechten à is het verlagen van de pensioenrechten door de rechten te waarderen o.b.v. de hoogte van de fiscale voorziening, waarna:
a. de DGA kan besluiten deze hele pensioenvoorziening af te kopen tegen een fiscaal gunstig tarief of
b. om die pensioenvoorziening om te zetten in een ODV, die vervolgens vanaf AOW leeftijd in 20 jaar tot uitkering komt.

Er moet dus een beslissing genomen worden. En afhankelijk van de beslissing moeten er acties ondernomen worden. De nieuwe wet geeft hiervoor in beginsel een termijn van drie maanden. Voor 1 april 2017 moeten er al keuzes gemaakt worden en acties worden ondernomen.

Maar om een beslissing te kunnen nemen heeft de DGA informatie nodig én vaak ook de medewerking of instemming van andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de (ex) partner van de DGA. Die moet expliciet instemmen met een keuze omdat diens ( toekomstige) pensioenrechten aangetast zullen worden.

Brouwers Accountants en Adviseurs heeft deskundige adviseurs in huis die u als DGA kunnen informeren over de gevolgen van de nieuwe Wet; u adviseren over de te maken keuzes en het uitwerken van die keuzes in juridische documenten. Schroom dan ook niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.

- Advertentie -