Mediation, de meeste mensen kennen dat begrip inmiddels wel. Een manier om gezamenlijk een conflict op te lossen in plaats van het conflict uit handen te geven en de beslissing aan de rechter over te laten. Hoewel mediation vooral bekend is geworden bij echtscheidingen, wordt het steeds vaker ook in zakelijke verhoudingen toegepast, zoals bij arbeidsconflicten en bedrijfsovernames. Met name als partijen ook nadat het conflict is uitgevochten, ‘tot elkaar veroordeeld zijn’, hebben ze er belang bij het conflict samen op te lossen.

Conflicten in het familiebedrijf
In het familiebedrijf zijn familiaire verhoudingen en zakelijke belangen vaak met elkaar verweven. Dat maakt het des te moeilijker conflicten op te lossen. Is er bijvoorbeeld sprake van een werknemer die disfunctioneert, dan kun je daar in een “gewoon” bedrijf afscheid van nemen (mits je de daarbij behorende spelregels doorlopen hebt). Afscheid nemen van een disfunctionerende werknemer die ook je neef is, is veel minder eenvoudig. Je komt elkaar, bijvoorbeeld op familiefeestjes, immers steeds weer tegen.

Denk bij conflicten die zich in het familiebedrijf voor doen bijvoorbeeld aan de situatie dat één van de aandeelhouders wel minder wil werken maar dat niet zo goed ter sprake durft te brengen. Of aan de situatie waarbij de aandeelhouders het niet eens worden over de uit te zetten koers of over de bedrijfsopvolging. Zo’n geschil kan van grote invloed zijn op de familierelatie. Maar ook andersom kan juist een persoonlijke kwestie de zakelijke relatie sterk beïnvloeden.

Voordeel van mediation
Het grote voordeel van mediation is dat partijen weer met elkaar in gesprek komen en dat de verstoorde of vastgelopen communicatie tussen hen hersteld kan worden. Mediation vindt plaats in een vertrouwelijke setting: alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, houden de deelnemers aan de mediation (ook de mediator zelf) geheim. Ze mogen hetgeen tijdens de mediation ter tafel komt alleen delen met derden, als alle bij de mediation betrokken partijen het daarover eens zijn. Die afspraak maakt dat partijen geneigd zijn meer openheid van zaken te geven. Partijen voelen zich vrijer ook hun emoties uit te spreken waardoor er vaak wederzijds begrip ontstaat. Door dat wederzijdse begrip kan er vervolgens gezamenlijk naar een oplossing van het probleem worden gezocht.

De rol van de mediator
De mediator treedt in dit proces op als neutrale bemiddelaar. Hij of zij gaat ook na of de oplossing die partijen zelf gevonden hebben wel gedegen is en of aan alles is gedacht. Het moet immers wel een toekomstbestendige oplossing zijn. Juist doordat partijen zelf met oplossingen komen en die ideeën over en weer uitwisselen, ontstaat er ook weer vertrouwen.

En komen ze elkaar dan later op een feestje weer tegen, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Sterker nog: het samen doorlopen van zo’n proces werkt verbindend!

- Advertentie -