In 2019 zorgden maatregelen van de overheid tegen de uitstoot van stikstof en verlaagde normen voor PFAS voor veel teleurstelling. Diverse bedrijven in de bouw- en infrasector leden forse schade ondanks een prima gevulde orderportefeuille, die deels werd opgeschort. Ook bedrijven in de periferie van de bouw- en infrasector ondervonden eveneens een behoorlijke terugslag in de omzet.

Van belang is als bedrijf om in 2020 eventueel in te gaan spelen op de maatschappelijke druk en te komen tot minder gebruik van fossiele brandstoffen. De toenemende vraag naar zuinigere machines en voertuigen bestond al voordat er sprake was van de zogenaamde “stikstofcrisis”. Een toenemend aantal opdrachtgevers is inmiddels bereid een meerprijs te betalen voor bedrijven die hun CO2-uitstoot bewust zo laag mogelijk houden. Investeringen in emissiearme voertuigen levert daarnaast op lange termijn een kostenvoordeel op, los van een groener imago van uw bedrijf.

Betekent dit nu dat er volledig ingezet dient te worden op alleen elektrische voertuigen? Het antwoord is nee. Afhankelijk van het soort voertuig (of machine), de inzet en de zwaarte van het gebruik zal de keuze grotendeels op volledig elektrisch, hybride of waterstof uitkomen. Ik zie u denken “waterstof”? Ja, de ontwikkeling van emissiearme of emissieloze motoren zal zeer snel gaan in de nabije jaren en waterstof zal daarin waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen. Voordelen van waterstof zijn dat het tanken in enkele minuten is gebeurd en de actieradius zeer ruim is.

In Nederland is het aantal waterstoftankstations actueel nog beperkt (in tegenstelling tot Duitsland), maar dat zal een snelle vlucht krijgen. Waterstof kan het gebruik van dieselmotoren fors doen reduceren. De beperkte tankmogelijkheid van waterstof wordt mogelijk opgeheven door een project, Fieldlab geheten, waarbij waterstof opgewekt wordt op agrarische bedrijven met behulp van op dezelfde locaties geproduceerde zonne- en windenergie. Fieldlab is een project van Wageningen University & Research (WUR) en TNO. De WUR geeft aan dat waterstof belangrijk is voor de energietransitie in de landbouw. Veel agrariërs wekken energie op met zonnepalen of windturbines. Soms is de opgewekte energie groter dan het elektriciteitsnetwerk aankan. De meeste zonne-energie wordt bovendien vooral ’s zomers en overdag opgewerkt, terwijl het juist ’s winters en ’s nachts nodig is. Tevens is de opslagcapaciteit onvoldoende. Fieldlab gaat in de zomer van 2020 van start. Het waterstofgas wordt daarbij gebruikt als schone brandstof voor tractoren en vrachtwagens.

Wanneer is het moment dat u (meer) gaat investeren in emissieloze of emissiearme voertuigen of machines? Spar eens met een leasepartner over de steeds ruimere leasemogelijkheden voor dergelijke objecten.

drs. Jan Harm Kok
Mentoor Lease

 

- Advertentie -