Met ingang van 1 januari 2020 betaalt de werkgever de lage WW-premie (2,94%) voor werknemers met een vast arbeidscontract, welke geen oproepovereenkomst is. In andere gevallen (de flexibele contracten) betaalt de werkgever de hoge WW-premie (7,94%).

Heeft u via een eigen BV een minderheidspakket in een werkmaatschappij en werkt u via een managementovereenkomst voor deze BV? Dan bent u volgens de Belastingdienst bijna altijd verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Veelal wordt dan de doorbetaaldloonregeling toegepast. U valt dan bij de werkmaatschappij onder de werknemersverzekeringen.

Voor u als DGA, die via een eigen BV werkt en sociaal verzekerd is, moet de hoge WW-premie worden betaald. U heeft namelijk geen arbeidscontract met de werkmaatschappij. In dat geval wordt een flexibel dienstverband verondersteld. Uitgaande van een premiegrens van circa € 57.000 betekent dit een extra kostenpost van € 2.850.

Om voor de lage premie in aanmerking te komen, moet er in de salarisadministratie een kopie van het getekende contract voor onbepaalde tijd worden opgenomen. Recentelijk is hiervoor drie maanden uitstel verleend, zodat kan worden overwogen om in ieder geval in de maanden januari tot en met maart nog onder het lage tarief WW-premies te verlonen bij de werkmaatschappij. Maar dit is een tijdelijke oplossing.

Wat zijn voor u de oplossingen om onder de inhouding van de hoge WW-premie uit te komen? U zou in dienst kunnen treden bij de werkmaatschappij. Met een goede managementovereenkomst of een statutenwijziging kunt u de premieplicht mogelijk helemaal voorkomen. Als de managementovereenkomst goed is opgesteld, is het wellicht verdedigbaar te stellen dat er geen sprake is van verzekeringsplicht voor de DGA. Er zijn namelijk meerdere rechterlijke uitspraken gepubliceerd, die erop duiden dat bij een minderheids-DGA, die via een eigen BV op basis van een managementcontract werkt, minder snel een dienstbetrekking met de werkmaatschappij wordt aangenomen. U maakt zo’n casus sterker door de eigen BV bestuurder van de werkmaatschappij te maken.

Wellicht zijn de jaarlijks terugkerende hogere WW-premielasten een goede reden voor u om met ons in gesprek te gaan om samen de structuur te beoordelen en daarmee premieplicht voor de werknemersverzekeringen te voorkomen. Wij adviseren u graag!

René Nijenhuis
SNP Adviseurs

- Advertentie -