“Het leveren van kwaliteit is een vanzelfsprekendheid in onze branche, stelt Arjen Vels, eigenaar van Pactum Installatietechniek in Deventer. “Installatiebedrijven zorgen over het algemeen voor prima werkende installaties. Wij streven ernaar om ons te onderscheiden met de hoogste vorm van klantgerichtheid, dienstverlening en service. Daarnaast lanceren we nieuwe concepten, bijvoorbeeld om duurzame oplossingen beter onder bereik te brengen.”

Hoge arbeidsmoraal
Arjen Vels omschrijft Pactum als een modern bedrijf met een lange geschiedenis. “Een echt Sallands bedrijf waar 72 mensen werken met hart voor de zaak. Bij een echt Sallands bedrijf is de arbeidsmoraal van hoog niveau. De mensen hechten aan persoonlijke contacten met het bedrijf. Het is hun werk en tegelijkertijd hun sociale omgeving. In 2011 was Pactum een standaardinstallatiebedrijf, midden in de crisis. Ik wilde het bedrijf kopen omdat ik de potenties zag van het personeel en het klantenbestand. Ondanks dat het moeilijk ging vanwege de crisis, kon je aan alle kanten zien dat het een goed bedrijf was.”

Automatisering
“Ik heb heel sterk gestuurd op de kwaliteit van het bedrijf. Een hoge mate van automatisering is daar een wezenlijk onderdeel van. Inmiddels werken alle monteurs met een iPad. Daarop staan hun werkbonnen, hun urenlijsten, het materiaal dat ze gebruiken en kunnen bestellen, de informatie over de installaties en het werk dat ze uit moeten voeren. Niet omdat werken met iPads een noviteit is, maar omdat het gewoon belangrijk is voor het perfect afhandelen van 250 tot 400 storingsopdrachten per dag. Dankzij de automatisering kunnen we klanten snel een antwoord geven, duidelijke afspraken maken en heldere uitleg geven. We hadden de aanzienlijke uitbreiding van de automatisering niet alleen nodig om de wensen van onze klanten optimaal te kunnen vervullen, maar ook om het kostenniveau acceptabel te kunnen houden. Onze binnendienst is nu ongeveer net zo groot als zes jaar geleden, terwijl we aanzienlijk méér storingsopdrachten afhandelen. Bovendien ligt het percentage van ‘in één keer goed’ beduidend hoger.”

Klanttevredenheid
“Het gaat om het besef dat je alles goed moet doen. Dus niet negen van de tien onderdelen van de opdracht. De klanttevredenheid wordt bepaald door een score van 100 procent. En zelfs bij 100 procent vind ik dat je niet alleen moet voldoen aan het verwachtingspatroon van de klant; je moet dat overtreffen. Omdat de kwaliteit niet alleen bepaald wordt door het correct verhelpen van een storing. Maar vooral ook door het maken van de afspraak op een voor de klant wenselijk tijdstip – zonder dat hij een dagdeel of een aantal uren op de monteur moet wachten, – door het goed communiceren over de opdracht, door het opruimen van eventuele rommel en door een factuur te sturen zonder verrassingen. Onze monteurs volgen trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en voor de medewerkers die telefonisch contact hebben met de klanten geldt hetzelfde.”

Moeizame start
De middelbare schoolcarrière van Arjen Vels leek nog het meest op een hindernisbaan. Hij begon op het gymnasium, duikelde naar de mavo en eindigde met een havodiploma. “Bij de beroepskeuzetest had ik geen idee welke richting ik op wilde. Mijn ouders, voor wie ik toen niet zo’n prettig kind was, wezen me erop dat ik altijd met mijn handen bezig was. Ik maakte kruisbogen en als er thuis iets kapot was, repareerde ik dat. Ik kreeg zelfs de auto van mijn vader na mankementen weer aan de praat. Mijn ouders spoorden me daarom aan om een technische richting te kiezen en stuurden me naar de Hogere Zeevaartschool in Delfzijl voor een interne opleiding. Lekker ver weg van huis, dat was ook wel in hun eigen belang.”

Carrière in stroomversnelling
“Na een jaar wist ik al dat ik niet wilde gaan varen. Maar ik wist ook dat techniek me inderdaad erg aansprak. Ik ben overgestapt naar de hts in Groningen. Daar heb ik werkbouw en bedrijfskunde gedaan en daarna ben ik economie gaan studeren. Ik dacht toen nog niet na over ondernemerschap. Op de opleiding werd ons nooit verteld dat er verschil zat tussen een werknemer en een ondernemer. Toen waren alle opleidingen nog op loondienstverband gericht. Pas toen ik ging werken, kwam ik bij ondernemers aan tafel te zitten. Dat vond ik boeiend. Op een bepaald moment polste een klant met een opvolgingsvraagstuk me. Ik moest toen ernstig in mijn hoofd omschakelen, want ik had me altijd voorgehouden om carrière te maken bij een multinational. Ik heb een weekend lang over het overnameaanbod nagedacht en er uitgebreid met mijn vader over gesproken. Twee maanden later was ik eigenaar van mijn eerste bedrijf. Ik was toen 29.”

Alle installatiedisciplines
Nadat hij een groot installatiebedrijf leidde in het Westen van het land, nam Arjen Vels in 2011 dus Pactum Installatietechniek over. Als totaalinstallateur is Pactum thuis in alle installatiedisciplines. Het bedrijf richt zich op nieuwbouw, renovatie, verbouw, onderhoud, service en totaalprojecten in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw. De omvangrijke groep opdrachtgevers bestaat uit institutionele beleggers, aannemers, architecten, woningbouwverenigingen, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen, bedrijven, verenigingen van eigenaren en particulieren. Het werkterrein bestrijkt de hele Stedendriehoek.

Zonnepanelen voor grootverbruikers
Daarnaast ontwikkelt Pactum in samenwerking met andere partijen nieuwe concepten. Zoals het gelanceerde concept dat zich richt op zonnepanelen voor grootverbruikers. Arjen Vels legt uit: “Veel ondernemers willen graag duurzame energie opwekken en gebruiken, maar ondanks dat enthousiasme zien ze op tegen de investering. Het zijn vaak financiële argumenten die de aanschaf van zonnepanelen tegenhouden. Daar heb ik met dit concept een oplossing voor bedacht. Wij zijn met de provincie Overijssel gaan praten. Met behulp van het energiefonds van de provincie en de subsidie duurzame energie hebben we, samen met PM Energie, een model ontwikkeld. Dat komt er kort gezegd op neer dat een ondernemer zijn dak ter beschikking stelt. Wij plaatsen daarop een installatie die vijftien jaar lang in stand gehouden wordt met een garantie op alle onderdelen. Wij zorgen voor het onderhoud, zodat er geen uitval is en monitoren continue om te controleren of alle cellen werken. De opdrachtgever betaalt zonder investering elke maand een vast bedrag. Datzelfde bedrag, inclusief subsidie duurzame energie, bespaart hij sowieso op zijn energierekening, maar de ervaringen tot nu toe wijzen uit dat de besparing zo’n enkele procenten hoger uitvalt dan de maandelijkse kosten. De eerste installatie binnen dit concept is bijna een jaar geleden geplaatst bij Senzora in Deventer.”

Verbindingen met de samenleving
Hij is ervan overtuigd dat het succes van de onderneming in belangrijke mate bepaald wordt door het netwerk eromheen. Maar niet alleen daarom vind hij het van belang om veel mensen te kennen en verbindingen te leggen. Hij in onder meer voorzitter van Stichting Parkmanagement Deventer, namens VNO-NCW Midden bestuurslid van de Sociaal Economische Raad Overijssel en voorzitter van Business Golf Hattem. “Bestuursfuncties en netwerken helpen me om beter te begrijpen hoe onze samenleving in elkaar zit. Die kennis zou een vereiste moeten zijn voor iedere ondernemer. Elk bedrijf is immers onlosmakelijk verbonden met de samenleving waarin het opereert.”

- Advertentie -