Zutphen lijkt de crisis voorbij en Robbert Veenendaal, voorzitter van de Bedrijvenkring Zutphen, signaleert een meer eensgezinde stemming in de stad. “We hebben elkaar nodig, dat beseffen alle partijen.”

Bij de recente ledenvergadering van de Bedrijvenkring Zutphen werd gesproken over de weg van De Mars naar de A1. Voor een betere doorstroming van het vrachtverkeer zouden de provincie Gelderland en de gemeente Lochem op de N348 bij Gorssel moeten besluiten tot de aanleg van een fietstunnel en fietsbrug, naast verbetering van de ventwegen. “Veiligheid en economie kunnen hand in hand gaan, maar dan moeten provincie en gemeente wel doorpakken, alleen de maximumsnelheid verlagen is niet de oplossing. De investering is iedere euro waard”, aldus voorzitter Robbert Veenendaal.

Ook de aansluiting van De Revelhorst ter hoogte van Circulus-Berkel heeft prioriteit. “Als het zwaar vrachtverkeer via die rotonde naar en van de N314 gaat, ontlast dat De Gelderhorst. De gemeente Zutphen is voor, wij als ondernemers zijn voor, het wachten lijkt nu op groen licht van de provincie”, vertelt Veenendaal. Om Zutphen nog beter op de kaart te zetten, is Parkmanagement Zutphen druk bezig met de hercertificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen-B voor De Stoven, De Mars en De Revelhorst. Daarnaast is er aandacht voor glasvezel, het elektriciteitsnetwerk en vastgoed. “We kijken waar voor de toekomst behoefte aan is en hoe we nog sneller kunnen schakelen met alle betrokken partijen.”

Het intensiveren van de contacten tussen ondernemers en raadsleden en ambtenaren is eveneens van belang, aldus Veenendaal. “Er waait duidelijk een andere wind, ondernemers zijn welkom in Zutphen. En de nieuwe opzet van het gemeentelijk inkoopbeleid biedt lokale ondernemers meer kans bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.” Binnen de Bedrijvenkring Zutphen is eveneens sprake van nieuw elan: afgelopen jaar traden er drie nieuwe bestuursleden toe. Ook signaleert Veenendaal een grotere opkomst bij ledenvergaderingen en evenementen. “De sfeer is goed, ondernemers willen met elkaar de schouders eronder zetten.”

Leegstand blijft een aandachtspunt, maar gelukkig trekt in Zutphen de economie aan. “Panden die lang te koop stonden, zijn nu weer verhuurd. Schoonmaakbedrijven, installatiebedrijven en bouwbedrijven hebben weer volop werk en moeite werknemers te vinden. Toch zijn tijdens de crisis hele grote klappen uitgedeeld en zie je nog steeds bedrijven omvallen. In de wandelgangen hoor ik gelukkig wel betere verhalen dan anderhalf jaar geleden.”

Veenendaal, sinds 2008 bestuurslid, tekende voor een nieuwe termijn als voorzitter, zijn laatste. “De bedrijvenkring staat goed op de kaart. In de contacten met provincie, omliggende bedrijvenkringen en Cleantech is nog werk aan de winkel, maar ook dat komt goed. We hebben elkaar nodig, dat beseffen alle partijen”, zegt hij. “Er is geen tijd om achterover te leunen. Werkgelegenheid binnenhalen en behouden is belangrijk voor Zutphen, ondernemers en dus voor de regio.”

- Advertentie -