Eerst wat familieberichten, Moekotte is per slot van rekening niet voor niets een inmiddels derde generatie familiebedrijf. Per november vorig jaar zijn zonen Pepijn (34) en Jop (32) Moekotte in de zaak gekomen. Met de bedoeling om er vanaf 2019 respectievelijk CFO en CEO, financieel directeur en algemeen directeur te worden. Aan huidig directeur Peter Moekotte (65) om de komende twee jaar zijn zonen waar mogelijk verder klaar te stomen en in te wijden en vooral om – vanaf 1984 leidt hij het bedrijf al – beetje bij beetje af te bouwen.

Een grote speler, Moekotte. In 1966 door opa Moekotte opgezet op de puinhopen van wat eens de glorieuze Twentse textielindustrie was. Inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met zo’n 250 medewerkers verdeeld over vestigingen in Enschede, Veendam, Senden (Duitsland) en Apeldoorn.

Voluit – lees er de site maar op na – noemt het bedrijf zich tegenwoordig Moekotte Engineering en Installatiegroep. Actief op terreinen als industriële automatisering, panelen- en modulebouw, werktuigbouwkunde en – dat is en blijft toch de bakermat van het bedrijf – elektrotechniek. De klantenkring, veelal gerenommeerde bedrijven, is net zo veelzijdig als er werkterreinen zijn en beslaat dan ook sectoren als milieu, chemie, papier, food, pharma, afval- en drinkwater en utiliteit.

Werkveld met toekomst
Zonder nu meteen al het pad te willen effenen voor een wellicht vierde generatie in het bedrijf, de verwachting is dat het werkveld waarop Moekotte actief is – elektrotechniek in de breedst mogelijke zin van het woord – een in alle opzichten zonnige toekomst tegemoet gaat.
Peter Moekotte daarover: “Dat is voor een heel groot deel te danken aan het feit dat elektriciteit meer en meer de energiebron, meer en meer de energiedrager van de toekomst wordt.

Bovendien, zo laat de praktijk zien, is de industrie installatietechnisch toch aanzienlijk minder eenvormig dan bijvoorbeeld de bouw en kent zo’n beetje elke industriële sector waar het gaat om elektrotechniek toch zijn eigen dynamiek.”
Jop Moekotte: “Ook al proberen wij natuurlijk waar mogelijk te standaardiseren, het gebeurt bij ons wel altijd in een goede mix met diversificatie. Want als onze historie, onze rijke ervaring ons iets geleerd heeft dan is het dat juist diversiteit de basis is voor ontwikkeling. Dat het juist zo klantspecifiek mogelijk aanvliegen van projecten zich vertaalt in nieuwe technieken. En daarmee in betere oplossingen.”

Multidisciplinair vanuit eigen discipline
Over diversiteit, zo klantspecifiek mogelijk, nieuwe technieken en betere oplossingen gesproken… Sales manager Andre Edelenbos ervaart de positieve effecten daarvan ook in hoe Moekotte opereert in projecten: “Waar deze voorheen vooral werden gerealiseerd conform maar al te vaak dichtgetimmerde bestekken, waarbinnen elke aannemer vanaf zijn eigen eilandje strikt zijn eigen rol vervulde, gebeurt dat nu veel vaker vanuit bredere, meer algemene projectrichtlijnen. Of je nu als civiel, werktuigbouwkundig, infrastructureel of, zoals wij, als elektrotechnisch aannemer bij een project betrokken bent, je vliegt het gezamenlijk aan. Je hebt allemaal één en hetzelfde gemeenschappelijke doel. Je opereert vanuit je eigen discipline in een multidisciplinair team. Je eigen belang dient het algemeen belang. En natuurlijk al helemaal dat van de opdrachtgever.”

Peter Moekotte: “Goed dat de tijd van de inderdaad tot in de kleinste details dichtgespijkerde bestekken steeds meer verleden tijd is. Want echt, dat was de dood voor elke innovatie, voor elke ontwikkeling. En daarmee ook voor elke prikkel om als bedrijf een voorsprong te kunnen krijgen op je concurrenten.”

Van uitvoerder naar meedenker
Jop Moekotte: “Door de samenwerking in projectteams zijn wij van vooral puur uitvoerder meer en meer meedenker geworden. Ja, wij zijn bij projecten veel meer in de ‘lead’. Wij doen er meer toe. Dat brengt, bijvoorbeeld in het offertestadium, weliswaar meer (voor)werk met zich mee, maar het spreekt ons vooral meer aan op onze verantwoordelijkheid en op onze vakkennis. Dat is precies wat wij willen. Al jaren. Niet in de laatste plaats omdat wij eigenlijk van nature al zo met onze klanten omgaan. Ja, zeg maar gerust dat de markt zoals ze zich nu ontwikkelt eigenlijk aanhaakt aan hoe wij al generaties met onze klanten werken. Beter gezegd samenwerken. En dat verklaart weer waarom veel van onze klanten bij ons al heel lang klant zijn.”

Een rijke geschiedenis, een heel divers, trouw en tegelijk groeiend klantenbestand, een in alle opzichten zonnige toekomst… Het gaat goed met Moekotte. Heel goed. Zo goed dat er volop werk aan de winkel is. Software engineers, hardware engineers, chefmonteurs, elektromonteurs, monteurs, projectmanagers, een veelheid aan vacatures onder het kopje ‘Werken bij’ op de Moekotte-website. Peter Moekotte: “Of ik mij zorgen maak over onze vacatures? Waarvan sommige al best lang, eentje zelfs al een jaar, openstaan? Nee, ik zie, wij zien het liever als een uitdaging. Een serieuze uitdaging, dat zeker. We hebben dan ook niet voor niets een eigen recruiter in dienst. Maar, hoe veel vraag ook, wij zijn en blijven kieskeurig. Het is bij ons niet even koppen tellen en cv’s kijken, wij zoeken echt krenten in de pap. We vissen in een brede vijver. Te beginnen in het onderwijs. En natuurlijk houden wij in ons aanbod rekening met de veranderende arbeidsmarktdynamiek. Een dynamiek van steeds minder één- maar juist steeds meer tweeverdieners…”

Elektrotechniek overal
“Aan de andere kant, de elektrotechniek is in alles een sector die ertoe doet. En er zeker toe blijft doen. Een sector – al staat men daar maar al te vaak niet zo bij stil – die medebepalend is voor zo’n beetje alles in ons leven. Van het water uit de kraan tot en met alle spullen in de supermarkt, overal komt elektrotechniek bij kijken. Geen leven zonder elektrotechniek. Heerlijk toch om daarin te mogen, te kunnen werken. Geweldig om daar onderdeel van te kunnen zijn!”

- Advertentie -