“De rol van de makelaar als intermediair is in verandering. Funda en andere vastgoedsites hebben de zoekfunctie deels overgenomen. Daarnaast hebben veranderende wet- en regelgeving, de roep om transparantie en het in overvloed beschikbaar zijn van informatie impact op het vak van de makelaar. De steeds veeleisender klant wil inzicht in de verhouding tussen prijs en kwaliteit van het geleverde product,” aldus het visierapport ‘Makelaar van de Toekomst’ van NVM, de grootste Nederlandse vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Hoe kijken makelaars die actief zijn in de regio’s Noord-Veluwe en Stedendriehoek naar de toekomst? Delen zij de visies van de branchevereniging?

Voordat we naar de toekomst kijken, graag eerst jullie taxatie van de huidige stand van zaken op de woningmarkt.
“In 2013 beleefden we het dieptepunt,” zegt Theo Postma (Postma Makelaars, Deventer). “In 2014 trok de markt weer aan en vorig jaar versnelde die ontwikkeling. Dit jaar is er sprake van een grotere versnelling. De prijzen van onroerend goed keren weer terug naar het niveau van voor de economische crisis. De prijzen van bepaalde type woningen zijn daar zelfs al overheen gegaan.

Het gaat nog wel moeilijk met huizen waar veel aan verbouwd moet worden. Met name in de lagere prijsklassen, waar kopers moeite hebben om de verbouwing gefinancierd te krijgen.”

“Het prijsniveau van 2006 is inmiddels weer bereikt,” constateert Philipine Vinke (Vinke Veluwe Makelaars, Ermelo en Nunspeet). “Het aanbod van koopwoningen wordt dunner. Dat betekent dat de omloopsnelheden omhoog gaan. Daarmee keren we terug naar de situatie van de laatste jaren van de vorige eeuw waarin veel woningen heel snel werden verkocht. Op Funda kun je bijvoorbeeld mooi zien dat er in Nunspeet 1500 serieuze zoekers zijn naar een koopwoning, terwijl er slechts 92 woningen te koop worden aangeboden. In Ermelo is die verhouding nog schever. Dat heeft uiteraard effecten op de prijs van de woningen. Kwalitatief prima woningen met een goede prijs verkopen snel. Daarbij moet ik aantekenen dat duurdere woningen langer te koop blijven staan.

Marcel Schippers (Makkinga de Haan Schippers Makelaars, Lochem): “Momenteel heb ik vrijwel elke dag van ’s morgens vroeg tot in de avonduren afspraken. Dat is een wezenlijk verschil met een aantal jaren geleden.”

En hoe staat het ervoor met bedrijfspanden?
Theo Postma: “Er is een verschil met de woningmarkt. Het bedrijfsonroerendgoed is dit jaar ietsjes aangetrokken. Op de kantorenmarkt geldt dat alleen voor gewilde locaties in de nabijheid van voorzieningen. De huren voor winkels in aanloopgebieden zijn behoorlijk gedaald. Hierdoor verwacht ik dat de bezetting weer gaat toenemen.”

Marcel Schippers: “De huurprijzen van de winkels op A-locaties gaan deze ontwikkeling volgen. Ik verwacht wel dat de winkelkerngebieden kleiner worden. Kantoorpanden op bedrijfsterreinen blijven objecten die zorgen baren. Hoe vaak maken we nog een opening mee van een nieuw groot kantoor? In Lochem en omgeving bijna nooit meer. Voor groeiende bedrijven zijn flexwerkers en thuiswerkers interessant. Dat betekent dat de verhuurder van kantoorruimten zich ook flexibel moet opstellen. Zowel in de huurtermijnen als in de voorzieningen. De vraag naar het gebruik van kantoorruimte gedurende enkele dagdelen per week groeit. Net zoals de vraag naar ruimtes met gezamenlijke voorzieningen.Eigenaren van panden kunnen in die vragen voorzien. Voor makelaars is dat lastiger.”

Philipine Vinke: “Ik ben het met je eens dat winkelkerngebieden kleiner worden. Ik vind dat wel een proces dat door gemeenten begeleid dient te worden. Er moet echt meer creativiteit in bestemmingsplannen komen. Als winkelpanden in de aanloopgebieden leeg blijven staan, moet het mogelijk worden om daar woningen van te kunnen maken.”

Volgens de visie van de NVM vervullen makelaars in 2020 nog steeds hun rol op de markt van onroerend goed. De rol van het bij elkaar brengen van kopers en verkopers. Maar het vak verandert inhoudelijk wel.
Marcel Schippers: “Mensen hebben via internet toegang tot alle informatie die ze nodig hebben. Maar op het moment dat de juiste beslissing moet worden genomen, komen ze toch bij ons, omdat ze de deskundigheid van een makelaar nodig hebben. Wij kennen de markt en daar passen we onze uitgebreide dienstverlening telkens opnieuw flexibel op aan. Wij bewegen bovendien mee met de golven van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben het met de NVM eens dat je als kantoor moet kiezen welke rol je wilt vervullen. Wil je als kantoor een duizendpoot zijn, of moet je je specialiseren? Voor ons kantoor geldt dat wij ons als duizendpoot op willen stellen voor de regio waarin we actief zijn. Wij willen dus de specialist zijn voor het gebied waarover wij de meeste kennis hebben.”

“We moeten duidelijk en transparant zijn over wat wij voor onze klanten doen,” zegt Philipine Vinke. “Jullie zullen herkennen dat mensen die via internetmakelaars transacties willen regelen, zich toch bij ons melden om vragen te stellen over bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden. Dat betekent dat wij in toenemende mate ook iets kunnen betekenen bij transacties waar we niet rechtstreeks bij betrokken zijn.”

“Het is de vraag of het vak echt verandert,” meent Theo Postma. “Ik ben al 27 jaar actief in dit vak en ik weet ook wel dat de consument veel informatie zelf kan vinden. Maar wij zijn altijd bruggenbouwers geweest. Wij analyseren de wensen en de behoeften. En we bekijken wat er gedaan moet worden om die in te vullen. Een makelaar die als adviseur zijn meerwaarde bewijst, zal altijd werk houden. Dan is het wel zaak om die meerwaarde op het gebied van bouwtechnische, juridische en onderhandelingstechnische deskundigheid op een goede manier in beeld te brengen.”

“We moeten ons vakmanschap inderdaad beter in beeld brengen,” is Marcel Schippers het met hem eens. “Op de route naar een succesvolle verkoop kan er van alles misgaan. En er staat nergens in de wet dat je een makelaar in moet schakelen. Maar onze kennis en ervaring staan wel garant voor degelijke dienstverlening met een grotere kans op een betrouwbare transactie.

Ons vak verandert ook omdat we meer naar de doelmatigheid van een pand kijken. Voorheen wist een koper zeker dat zijn nieuwe bezit in waarde zou stijgen. Nu is het niet denkbeeldig dat hij rekening moet houden met een afschrijving. Onze deskundigheid over efficiënt gebruik van een pand komt nu dus ook meer om de hoek kijken.”

De economische crisis heeft ons bovendien geleerd dat we transparant moeten zijn over onze dienstverlening en wat onze klanten daarvoor moeten betalen

Theo Postma: “Door de crisis zijn wij ontzettend creatief geworden. Hoewel het kaf voor een gedeelte van het koren is gescheiden, zijn er nog steeds veel makelaars actief. In Deventer is het bijvoorbeeld geen uitzondering dat verkopers in het voortraject contact opnemen met vier verschillende makelaars. Het lijkt dan op pitchen. Je moet jezelf presenteren en duidelijk maken wat je meerwaarde is. Alleen al door die concurrentiestrijd ben je al genoodzaakt om je niveau te verhogen.”

Marcel Schippers: “Daarom wil ik me ook niet profileren als de goedkoopste makelaar. Ik wil een toegevoegde waarde leveren. Er is toch ook niemand die de goedkoopste advocaat wil? Om je zaken te behartigen wil de een goede advocaat. In de makelaardij is dat in mijn ogen niet anders. Wij worden de veiligheidsadviseurs voor mensen met beleggingen, Ze vragen ons of ze op basis van zekerheid en vertrouwen ergens goed aan doen of niet. Wij vormen weliswaar geen garantie- instituut, maar we helpen wel met adequate adviezen om tot de juiste beslissing te komen.”

Theo Postma: “De economische crisis heeft ons bovendien geleerd dat we transparant moeten zijn over onze dienstverlening en wat onze klanten daarvoor moeten betalen. Die transparantie is bijvoorbeeld zichtbaar op Funda. Als wij als tussenpersoon betrokken zijn geweest bij de verkoop van een object, vraagt Funda aan de verkoper om een beoordeling van de makelaar.”

Philipine Vinke: “Ik vind die feedback enorm belangrijk. Zowel voor ons kantoor als voor onze klanten. Er zijn niet heel veel beroepsgroepen die voortdurend en nadrukkelijk om beoordelingen vragen. Het is een ontwikkeling die ik toejuich.”

- Advertentie -