Apeldoorn staat in de picture bij bedrijven, getuige het aantal serieuze reserveringen voor ruim 34 van de 47 beschikbare ha aan kavels. Met behulp van een Vastgoedmonitor worden alvast de mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen verkend. Ook de binnenstad wordt aangepakt. “Het centrum is toch bepalend. Dat daar gebouwd wordt, is ontzettend belangrijk.”

De acquisiteurs van de gemeente Apeldoorn verkopen bedrijfskavels en begeleiden ondernemers bij de realisatie van hun panden. Hierbij geldt voor nieuwe en bestaande bedrijven het rodeloperbeleid, wat onder meer betekent dat er altijd één aanspreekpunt voor hen is binnen de gemeente. “Doel is uiteraard zo veel mogelijk bedrijven naar Apeldoorn toehalen en werkgelegenheid toevoegen aan de stad”, stelt acquisitiemanager Kim Tilman, die naast uitgifte van kavels ook algemene huisvestingsvraagstukken behartigt. De focus van de gemeente Apeldoorn ligt met name op de vijf topsectoren: Zorg, ICT & Media, Maakindustrie, Vrije tijd en Transport & Logistiek. Daarnaast is er ook aandacht voor grote bedrijven met een strategische waarde voor de stad.

Een gevolg van het rodeloperbeleid is dat het team vrijwel elke ondernemer in de stad kent. “We gaan proactief naar de ondernemers toe. En het éénloketprincipe geeft ons een voorsprong op andere gemeenten”, aldus Roelof de Graaf, programmamanager en adviseur van college en raad.

“De gemeente ontwikkelt zich nu heel mooi. We hebben de economische crisis achter ons gelaten en kunnen weer met opgeheven hoofd naar buiten.” Ter illustratie wijst hij op de plannen voor renovatie en nieuwbouw van Paleis Het Loo. “Een beeldbepalend project voor het toerisme. Echt een landelijk icoon, dat bijdraagt aan het imago en vestigingsklimaat van Apeldoorn.”

Extra werkgelegenheid
Sumiati Albers, acquisitiemanager en sr. relatiemanager, bevestigt dat de economie is aangetrokken. “Het loopt weer goed met de gronduitgifte. We krijgen veel huisvestingsvraagstukken van bedrijven die uit hun jasje gegroeid zijn in hun huidige pand en op zoek zijn naar uitbreiding”, zegt ze. “Daarvoor trekken we samen op met makelaars en ontwikkelaars. Bijvoorbeeld in Malkenschoten in Apeldoorn- Zuid waar we zelf geen grond hebben. Als een bedrijf zich meldt, kijken we welke plek het beste aansluit bij de behoefte van de ondernemer. Het gaat ons om de extra werkgelegenheid, waar het bedrijf zich dan binnen Apeldoorn vestigt, maakt niet uit.”

En het gaat hard op de Ecofactorij, Apeldoorn- Noord en Stadhoudersmolen, de drie bedrijventerreinen waar de gemeente Apeldoorn kavels uitgeeft. “De economie in Apeldoorn groeit en bloeit en dat vertaalt zich in de kavelverkoop. In 2014 gaven we maar 1 ha uit, in 2015 en 2016 waren dat 4 ha, en dit jaar gaan we circa 6 ha uitgeven. Op dit moment is ruim 34 ha van de nog beschikbare 47 ha gereserveerd”, aldus Tilman. “Er zit een gigantisch stijgende lijn in. Des te belangrijker dat we het goed organiseren binnen het team EZ om iedereen zo goed mogelijk te faciliteren.” Naast de aantrekkende economie is ook de bereikbaarheid en de gunstige ligging aan de A1/A50 een reden voor ondernemers om voor Apeldoorn te kiezen.

Revitaliseringsvraag
Intussen kijkt het team EZ ook kritisch naar bestaande bedrijventerreinen. “We komen straks op een punt dat er mogelijk een gebrek aan vrij uitgeefbare kavels ontstaat, daarom scannen we nu al de bestaande terreinen of ze aantrekkelijk genoeg zijn. Daar kan een revitaliseringsvraag achter vandaan komen”, verklaart Albers. “Hiervoor ontwikkelen we in samenwerking met makelaars in de stad een vastgoedmonitor. Daarmee inventariseren we de stand van zaken op bedrijventerreinen: leegstand, type panden, infrastructuur en openbare ruimte. Tot slot onderzoeken we de marktvraag en kijken we naar mogelijkheden om bestemmingsplannen aan te passen in geval van herverkaveling.” Zo is met een Apeldoorns transportbedrijf actief meegedacht bij het vinden van alternatieve vestigingslocaties in Apeldoorn om het bedrijf voor Apeldoorn te behouden – met succes. “We zijn blij dat het bedrijf heeft gekozen voor één vestiging aan Kanaal Zuid. Het geeft de locatie een boost, een stukje van de stad wordt weer mooier. En natuurlijk ook vanwege het behoud van werkgelegenheid”, zegt De Graaf.

Mooie ontwikkelingen
De mooie tijden zorgen voor veel enthousiasme in het team, ook richting de binnenstad. “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de binnenstad in elementen als bestrating en vergroening, waardoor de kwaliteit van het winkelgebied toeneemt”, stelt De Graaf. “Net als elders in Nederland hebben we te maken gehad met crisis in de retailsector.Desondanks staan we aan de vooravond van mooie ontwikkelingen. In 2018 gaat de transformatie van de Oranjerie van start en ontwikkelaars hebben plannen voor het voormalig V&D-pand en de ‘Van Berlolocatie’. Het stadscentrum is toch bepalend. Dat daar gebouwd wordt, is ontzettend belangrijk.”

Naast makelaars en ontwikkelaars werkt het team EZ ook nauw samen met Bedrijvenkring Apeldoorn en VNONCW. “We hebben net gezamenlijk een Economische Uitvoeringsagenda opgesteld. Dat zegt iets over hoe we werken en resultaten willen bereiken. We zitten heel concreet in de doe-stand met partijen”, aldus De Graaf. “Doel is als stad aantrekkelijk te zijn voor bedrijven en een goed vestigingsklimaat te bieden. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in glasvezelpilots, een Ondernemershuis en het toeristisch platform Apeldoorn. Ook organiseren we een exportborrel, want er zijn mooie bedrijven in de stad. Voor alles geldt: als je iets samen wilt doen, heb je aan ons een hele goede partner.”

- Advertentie -