‘Handen ineen’. Onder dat motto zetten de Deventer Kring van Werkgevers (DKW) en andere coalitieleden vol in op economische groei van de stad. “Bedrijvigheid is en blijft het belangrijkste”, aldus scheidend voorzitter Jeroen Kroese.

In het algemeen telt Deventer opvallend veel nieuwe kleine innovatieve bedrijven. “Langzamerhand wordt de stemming wat positiever, de economie herstelt zich licht. Een aantal grote bedrijven doet het goed, andere – met name de grotere productiebedrijven – moeten nog steeds op de centen letten en knokken voor elke euro omzet”, aldus Jeroen Kroese.

Ook in zijn eigen bedrijf – Kroese is directeur van Sallcon – merkt hij verandering. “Er ontstaan steeds meer vacatures voor ons, ook dat is een teken van voorzichtig herstel. Dat terwijl Akzo eind dit jaar zijn productielocatie verhuist en ook in Deventer een V&D de deuren heeft gesloten. Kortom, in een tijd waarin de werkgelegenheid niet erg is gegroeid.”

Geen wonder dat ook de DKW zich vol inzet voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. Samen met VNO-NCW, MKB Deventer, parkmanagement en de gemeente Deventer is een coalitie gevormd, die onder de veelzeggende titel ‘Handen ineen’ gezamenlijk de schouders eronder zet om dat doel te realiseren. “Zo moet bedrijventerrein A1 nog verder ontwikkeld worden en verder zijn er kansen en mogelijkheden op en rond het Akzoterrein.” Afgelopen jaar bezocht een delegatie Deventer ondernemers en afgevaardigden van de gemeente de Hanzedagen in het Noorse Bergen. Inspirerend, aldus Kroese. “We hebben daar onder meer een voormalige scheepswerf bezocht die herontwikkeld is tot een werk-, woon- en recreatiegebied. Dat leidde tot een werksessie over de positionering van het Akzo-terrein en de nieuwe mogelijkheden daarvan. En tijdens zo’n reis leer je elkaar beter kennen, een groot voordeel in het verdere traject.”

Dat verdere traject bestaat uit een zestal projecten om de economie in Deventer te stimuleren, waar ‘Handen ineen’ concreet invulling aan gaat geven. “Bedrijvigheid is en blijft het belangrijkste. De DKW gaat daarom de komende periode haar eigen leden en andere betrokken ondernemers stimuleren en helpen die handschoen op te pakken. Gezamenlijk staan we voor hetzelfde doel namelijk bedrijvigheid en dus economische groei in Deventer.”

Per 1 januari 2017 zit de bestuurstermijn van Kroese erop en zal hij de voorzittershamer overdragen. “Ik laat een mooie club achter met een prima strategie voor de toekomst. Als DKW hebben we echt een positie in de stad en de regio weten te verwerven. We zijn kritisch, maar ook ambitieus want we willen de stad verder helpen.” En dan lachend: “Hoe meer werkgelegenheid in Deventer, hoe makkelijker ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk komen. Dus ik blijf er bovenop zitten.”

- Advertentie -