“Zorg dat je een aantrekkelijke stad bent om te wonen en te leven, dan komen ondernemers daar vanzelf op af.” Dat zegt Robin Hartogh Heys, wethouder van de gemeente Deventer. De wethouder roemt de gemeente, ziet tegelijkertijd veel nieuwe kansen en probeert die optimaal te benutten.

De agenda van de D66’er is goed gevuld. Dat kan ook niet met anders met onder meer Economische Zaken, Financiën, Toerisme en Recreatie en Kunst en Cultuur in zijn portefeuille. Een omvangrijk takenpakket met dito zo veel wensen van inwoners en ondernemers. “Het gaat om de juiste keuzes en het afwegen van belangen. Dat maakt dit vak boeiend.”

Deventer staat er volgens Hartogh Heys financieel gezien nog redelijk goed voor. “Een aantal jaar geleden hebben we financiële voorzieningen getroffen voor de grondposities, dat pakt voor ons nu positief uit. Maar dat neemt niet weg dat het ook voor ons op dit moment scherp aan de wind zeilen is. We steken verhoudingsgewijs veel geld in het kwalitatief verbeteren van de stad. De bouw van de bibliotheek en het filmtheater zijn daar voorbeelden van. De redenatie is eenvoudig: verbeter de kwaliteit en dan komen de mensen graag in jouw stad wonen. Dat trekt ondernemers naar je gemeente en dus werkgelegenheid. Wij kijken vijf tot tien jaar vooruit.”

Fijne leefomgeving

“Meer dan ooit kiezen mensen bewust voor een fijne leefomgeving. Als de economie aantrekt, ontstaat er een tekort op de arbeidsmarkt, dus het is zaak dat potentiële arbeidskrachten nu al hier komen wonen. De historische binnenstad, het landelijke wonen in het buitengebied en de grote evenementen zijn trekkers. Die onderdelen moet je niet de nek omdraaien door te bezuinigen, maar juist stimuleren en voor het voetlicht brengen”, zegt de wethouder, die aangeeft dat de gemeente de komende tijd ook veel geld gaat besteden aan de infrastructuur. Bijvoorbeeld de Hanzeweg en het oplossen van de parkeerproblemen in de binnenstad. “Want daarvoor geldt hetzelfde verhaal. Een goede infrastructuur bepaalt ook de leefbaarheid van de stad.”

Een grote ontwikkeling binnen de gemeente is A1 Bedrijvenpark Deventer. De kavelverkoop van dit nieuwe bedrijvenpark – zoals de naam al doet vermoeden, gelegen aan de A1 – is een jaar geleden gestart. “We hebben het afgelopen jaar prachtige resultaten bereikt. Allereerst hebben we Van der Valk binnengehaald en heeft Janssen de Jong een optieovereenkomst getekend. Daar zijn we enorm blij mee. Minstens zo mooi is dat we met tien tot vijftien partijen serieus in gesprek zijn. Een aantal van hen hebben we een grondaanbieding gedaan. Dit zijn zowel bedrijven uit Deventer als de rest van het land. Deventer ondernemers met ruimtegebrek op hun huidige locatie hebben nu de mogelijkheid om te groeien en dat biedt weer kansen voor andere ondernemers. Eigenlijk zijn we continu aan het puzzelen. Je moet steeds een zorgvuldige afweging maken. A1 Bedrijvenpark Deventer staat niet los van de rest van de stad. Ik verwacht dat we dit jaar op de uitgifte van meer dan 6 hectare bedrijventerrein uitkomen.”

Bedrijvigheid stimuleren

Met het nieuwe bedrijvenpark probeert de gemeente bedrijvigheid en werkgelegenheid te stimuleren. De vraag is in hoeverre een stadsbestuur eigen ondernemers kan helpen. In de praktijk blijkt dat nog wel eens moeilijk. Peter Meerman, bestuurslid van de DKW, uitte vorig jaar in Driesteden Business nog stevige kritiek op het beleid van de gemeente voor wat betreft het gunnen van werk aan eigen ondernemers. Deze zomer werd de bouw van het nieuwe stadskantoor toegewezen aan BAM in Utrecht. Hartogh Heys is het niet eens met die kritiek.

”Deels begrijp ik deze reactie, maar bij het Stadskantoor hadden we te maken met een Europese aanbesteding. BAM is een grote partij, met een vestiging in Deventer, die veel samenwerkt met onderaannemers uit deze omgeving. Dat hebben we ook afgestemd, dus waar mogelijk ondersteunen we Deventer ondernemers. Helaas is dat niet altijd direct zichtbaar.”

Een ander punt waar Hartogh Heys vanuit zijn portefeuille veel mee te maken heeft, is de leegstand in de binnenstad. Sneller omzetten van winkelfunctie naar woonfunctie zou wat betreft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel voor Deventer een uitkomst zijn om de leefbaarheid in de stad op peil te houden. “Dat is te simpel geredeneerd. In overleg met de winkeliers maken we nu een plan hoe we leegstand kunnen aanpakken. Natuurlijk heb je te maken met vergrijzing en meer aankopen via internet, maar vroeg of laat trekt de economie weer aan. Bovendien zien we in de detailhandel een aantal interessante ontwikkelingen, zoals bedrijven die voorheen uitsluitend via internet verkochten en nu toch weer kiezen voor een fysiek pand. Als gemeente pretendeer ik zeker niet de wijsheid in pacht te hebben, dus we willen in overleg met ondernemers een zorgvuldige beslissing nemen en als dat een extra verdiepingsslag vraagt, dan nemen we daar ook de tijd voor.”

Enorme meevaller

In het jaar dat Hartogh Heys nu wethouder is, heeft hij met de promotie van Go Ahead Eagles naar de eredivisie een enorme meevaller in de schoot geworpen gekregen. “Ja, daar kan geen marketingcampagne tegenop. Het is ongekend hoeveel aandacht wij hebben gehad van de landelijke pers. Ik heb daardoor veel positieve reacties gekregen, zoals: ’Gòh, wat is Deventer een leuke stad. Dat wisten we helemaal niet.’ De promotie van Go Ahead is goede stadsmarketing!” De gemeente benut het succes van de club tijdens relatiebeheer of gesprekken met potentials. “Als er een Rotterdams bedrijf geïnteresseerd is in Deventer, dan regelen we natuurlijk een paar kaartjes voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Praten over de mogelijkheden binnen onze stad gaat in zo’n ambiance toch iets makkelijker, want mensen beleven Deventer dan al. En voor mij als wethouder is naar voetbal gaan natuurlijk een hele fijne bijkomstigheid.”

- Advertentie -