Jongens willen in hun dromen piloot worden, of een beroemde dj of een slimme softwareontwikkelaar. Zelden komt het voor dat een middelbare scholier de wens koestert om deurwaarder te worden. Die gedachte speelde ook niet bij Erik Hamer toen hij de mavo bezocht. “Ik wist eigenlijk niet echt wat ik later wilde doen en ik was ook zeker geen gemotiveerde scholier. Ik ging liever voetballen.” Toch geeft hij nu leiding aan een groot gerechtsdeurwaarderskantoor. En zijn motivatie is glashelder als hij vol overtuiging de belangrijke maatschappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder benadrukt.

“Het vak appelleert aan mijn gevoel voor rechtvaardigheid. Als er afspraken gemaakt worden, dan moeten die nagekomen worden. Als iemand een prestatie levert, moet hij daar iets voor terugkrijgen. Daar is onze rechtszekerheid op gebaseerd. De bakker moet betaald worden voor het brood dat hij bakt. Gebeurt dat niet, dan kan hij het salaris van zijn medewerkers niet betalen en die kunnen dan hun huur niet opbrengen. Dan raakt ons economisch systeem in de war. Gerechtsdeurwaarders zijn de hoeders van het economisch systeem.”

Stage als start
Zijn loopbaankeuze had hij ook nog niet bepaald als student aan de meao. “Mijn idee was alleen om kansen te creëren voor een goede baan, bijvoorbeeld bij een bank of een verzekeraar.” Enkele jaren later, in het derde jaar van de heao, moest hij op zoek naar een stageplaats. Hij had net les gehad over het onderwerp incasso en zo mocht hij op gesprek bij de heer Karreman van het gelijknamige deurwaarderskantoor. Het klikte meteen en hij ging er niet meer weg. “Na mijn stage bleef ik werken als oproepkracht en ben ik ook nog rechten gaan studeren aan de universiteit. In november 2006 studeerde ik af en ben ik als jurist in dienst getreden. Nog tijdens de rechtenstudie kwam de heer Karreman met het voorstel om de deurwaardersopleiding te gaan volgen. Een vierjarige hbo-opleiding. Ook dat verliep succesvol. Als iets me interesseert, zuig ik de kennis daarover op als een spons.”

De eerste keer aan de deur
Als kersverse kandidaat-gerechtsdeurwaarder werd hij in het diepe gegooid. “Ik moest naar Hilversum voor een loonbeslag. Bij het desbetreffende bedrijf kon ik keurig uitleggen wat er aan de hand was, maar liet ik het hele dossier daar achter. Met zweet in de handen moest ik snel terug om dat weer op te halen. Je maakt in dit vak gekke dingen mee. Je weet nooit wat je achter een deur aantreft en je weet ook niet altijd wie je daar aantreft en in welke gemoedstoestand. Ik heb huisuitzettingen meegemaakt, waarbij de vloer bezaaid was met wijnfl essen en puin. Ik heb daar wel een gevoel bij, maar ik laat me zeker niet leiden door emoties. Ik probeer aan de deur altijd rustig te blijven en de mensen de kans te geven om hun verhaal te doen. Ik leg helder uit wat ik kom doen en wat de consequenties zijn. Dat moet de ander goed begrijpen en dat is altijd een kwestie van goed inschatten. Uiteraard weten de mensen best dat ze het zover hebben laten komen. Overigens is er van de honderd contacten, gemiddeld slechts één waarbij sprake is van een moeizame confrontatie. Het is dus niet bij iedere deur trammelant.”

Uitgebreide dienstverlening voor ondernemers
Naast deze ambtelijke verrichtingen bestaat de deurwaarderspraktijk van Karreman uit een veelvoud aan andere facetten. “Dat maakt het vak ook zo interessant,” zegt Erik Hamer. “Voor ondernemers kunnen wij heel veel betekenen. Bijvoorbeeld als het gaat om advisering over debiteurenbeheer. En over het juist opstellen van de algemene voorwaarden of waar offertes, facturen en aanmaningen aan moeten voldoen. We hebben zes juristen in dienst, waardoor we thuis zijn in veel rechtsgebieden, zoals consumentenrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, huurrecht, het algemeen burgerlijk recht en bestuursrecht.”

Meer dan een incassobureau
“Incassobureaus sturen aanmaningen om te proberen zonder een gerechtelijke procedure openstaande rekeningen te innen. Wij doen hetzelfde, maar daarbij kan een gerechtsdeurwaarder ook dagvaarden en beslag leggen als de rechter een uitspraak heeft gedaan. Die bevoegdheid hebben incassobureaus niet. Bij ons zit het hele juridische pakket in dezelfde organisatie en dat biedt voordelen voor onze opdrachtgevers. Daarmee leggen brieven van een deurwaarderskantoor ook meer gewicht in de schaal. Ongeveer driekwart van de zaken lossen we via incasso op. Hier gaat onze voorkeur ook naar uit. Dat is voor alle partijen beter. Het is niet algemeen bekend dat het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voor de opdrachtgever niets hoeft te kosten. De crediteur ontvangt bij een succesvol traject de volledige som van de factuur, inclusief rente. De (incasso)kosten die bij de debiteur in rekening worden gebracht vormen ons verdienmodel. Mocht het eventueel niet lukken om de factuur te incasseren, dan zijn daar ook niet altijd kosten aan verbonden voor de opdrachtgever. Wij werken in het incassotraject op basis van ‘no cure no pay’.”

Mediation
“Wij bieden ook mediation aan. Voor ondernemers kan dit interessant zijn. In geschillen die zich hiervoor lenen, kan namelijk een sneller en beter resultaat worden bereikt. Juist omdat een procedure wordt voorkomen, worden ook de kosten beperkt. Bij mediation staat ‘zelfbeschikking’ centraal. Hierdoor kunnen partijen tot een voor ieder optimaal resultaat komen.”

Directeur en mede-eigenaar
De heer Karreman is per 1 januari 2015 ambtelijk als gerechtsdeurwaarder teruggetreden, wegens het bereiken van de wettelijk bepaalde maximumleeftijd voor gerechtsdeurwaarders. Hij is nog wel ambtelijk actief gebleven als kandidaatgerechtsdeurwaarder. Ruim twee jaar eerder vroeg hij aan Erik Hamer of hij samen met hem de organisatie voort wilde zetten. “Daar heb ik wel even over na moeten denken. Ik was toen 31 en dat is toch redelijk jong. Gerechtsdeurwaarder is een ambt met grote verantwoordelijkheden en vergaande bevoegdheden. Daarnaast heb je als mede-eigenaar en directeur natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Voor mij was het doorslaggevende argument dat ik de ambitie had om het hoogste te bereiken in de onderneming. Dit aanbod bood me die ultieme kans. Per 1 januari 2015 vormen de heer Karreman en ikzelf de directie en bouw ik jaarlijks mijn belang op als mede-eigenaar. Deze oplossing had voor alle belanghebbenden en relaties van het kantoor het grote voordeel dat alles ononderbroken kon worden voortgezet. Dit gaf mij het gevoel van zekerheid. Nadat ik ja had gezegd, volgde het uitgebreide proces van benoeming en beëdiging. De samenwerking verloopt ook in de nieuwe verhoudingen optimaal. Een nieuwe generatie Karreman dient zich overigens al aan. Zo heeft Olof Karreman enkele maanden geleden zijn rechtenstudie met succes afgerond en volgt hij thans de specialistische opleiding tot gerechtsdeurwaarder. Ook functioneert hij reeds een aantal jaren op ons kantoor.”

Naar buiten treden
Voor Erik Hamer was het direct duidelijk dat na de overname een naamsverandering geen optie was. “Een goede en vertrouwde naam moet je niet willen wijzigen. Karreman is een begrip. We hebben alleen de ondertitel veranderd. We heten nu Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen. Wel zijn we aanzienlijk meer aan marketing gaan doen. De gerechtsdeurwaarder is naast een door de Kroon benoemde ambtsdrager ook gewoon ondernemer. We zijn bijvoorbeeld lid geworden van businessclubs, maken meer reclame en sinds kort zijn we ook gecertifi ceerd voor ISO9001 (dienstverlening) en ISO26000 (MVO). We zijn tevens aangesloten bij de NVRA, de Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs. Het bieden van goede dienstverlening staat bij ons dan ook hoog in het vaandel en de grotere zichtbaarheid werpt zijn vruchten af. Dat is te merken aan de toename van het aantal opdrachtgevers. Daar zijn we als organisatie heel erg trots op.”

 

 

- Advertentie -