Internationale handel, open grenzen, één Europa. Menig ondernemer wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd dat hij bepaalde diensten en/of producten uit het buitenland moet betrekken of dat hij zijn afzetgebied wil vergroten tot buiten Nederland.

Zodra u als ondernemer over de grens gaat, al was het maar omdat uw vrachtwagen zich van het ene naar het andere land verplaatst, krijgt u te maken met internationaal (privaat)recht.

Welk recht?
Het internationale privaatrecht houdt zich onder andere bezig met de vraag welk recht van toepassing is indien er sprake is van rechtsverhoudingen met een internationale dimensie. De hoofdregel j is dat het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is, van toepassing is. Dat wil zeggen het recht van het land van de debiteur die de voor de overeenkomst karakteristieke prestatie verricht. Bij een koopovereenkomst tussen een Nederlander en een Duitser, waarbij de Nederlander van de Duitser een machine koopt, bestaat er voor de Nederlander de verplichting om de koopsom te betalen en voor de Duitser de verplichting om de machine te leveren. Wat is dan de karakteristieke prestatie? Betaling van de koopsom of de levering van de machine? Niet het betalen van de geldsom wordt aangemerkt als de karakteristieke prestatie, maar het leveren van de machine. Het recht van de Duitse machinebouwer is dus van toepassing. Het Duitse recht bepaalt hoe de overeenkomst moet worden uitgelegd, of de overeenkomst juist is nagekomen en wat de gevolgen zijn als dit onverhoopt niet zo mocht blijken te zijn, etc..

Welke rechter?
Niet alleen de vraag welk recht van toepassing is op de overeenkomst is relevant, zeker zo belangrijk is de vraag welke rechter bevoegd is om van eventuele geschillen kennis te nemen. De hoofdregel is dat een gedaagde gedagvaard dient te worden voor de rechter van zijn woonplaats. In dit geval betekent dat dat als de Duitse machinebouwer de Nederlandse afnemer wil dagvaarden, hij dat in Nederland moet doen. Als de Nederlander de Duitser wil dagvaarden, moet hij dat in Duitsland doen. Zowel de Nederlandse als de Duitse rechter moeten oordelen naar Duits recht; het Duitse recht is immers van toepassing.

Keuzevrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat partijen in hun contract een rechtskeuze kunnen opnemen én de rechter kunnen aanwijzen die bevoegd is van geschillen kennis te nemen. In dit geval lijkt het allemaal niet zoveel uit te maken: Nederlands of Duits recht en/of een Nederlandse of Duitse rechter. Maar wat nu als u rotanmeubels laat fabriceren in Indonesië, zaden importeert vanuit Ecuador of hout uit Kameroen? Waar u wellicht bij het Duitse recht erop vertrouwt dat dit niet zo veel afwijkt van het Nederlandse en dat de Duitse rechter zijn werk goed zal doen, is dit ten aanzien van het Indonesische, Ecuadoraanse en Kameroense recht en rechters waarschijnlijk anders.

Zoals gezegd valt het dus bijzonder aan te bevelen gebruik te maken van de mogelijkheid om het op uw overeenkomst toepasselijke recht te kiezen én de rechter aan te wijzen die bevoegd is van eventuele geschillen kennis te nemen.

- Advertentie -