In navolging van de projecten Deventer Scoort en Zutphen Scoort zijn in oktober 2014 Apeldoorn Scoort, Brummen Scoort, Epe Scoort en Voorst Scoort van start gegaan. Het project probeert om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben volwaardig mee te laten doen. In Voorst is men tevreden met de vorderingen en zijn er inmiddels tientallen werkgevers bij het project betrokken.

Voorst Scoort is een initiatief dat voortkomt uit het akkoord van Beekbergen, waarin ondernemers, onderwijs en overheid de afspraak hebben gemaakt om zich in te zetten voor een duurzaam gezonde arbeidsmarkt. Ook het bieden van een arbeidsplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hoort daar bij. Maarten van Teeseling is voor de gemeente Voorst ambassadeursvoorzitter. “Vanaf de start van het project was er veel draagvlak in Voorst, een inventieve gemeente met mede daardoor een heel lage werkeloosheid. Inwoners en ondernemers zijn trots op Voorst, de sociale betrokkenheid is groot en de zogenaamde kaartenbak moet leeg. Maar we hebben het hier wel over mensen, vooral daarom vindt men het in Voorst een welkom initiatief.”

Talenten
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan dan gaan om mensen met een verstandelijke of fysieke beperking of een psychische aandoening, maar het kunnen ook mensen zijn die al langere tijd thuis zitten, omdat ze zich niet zo goed kunnen presenteren. “Vaak hebben deze mensen veel talenten, maar het is de kunst om dat talent aan te boren. Het gaat vaak om maatwerk om deze mensen op de juiste plek te krijgen”, zegt Van Teeseling. Veel werkgevers die zich aanmelden hebben het maatschappelijk betrokken ondernemen hoog in het vaandel maar, zo stelt Van Teeseling, het kan ook zakelijk gezien aantrekkelijk zijn. “Voor medewerkers die je in dienst neemt, zijn vaak subsidies mogelijk, denk aan het percentage dat de werknemer minder presteert dan een reguliere kracht. Ook zal een dergelijke werknemer zich niet zo vaak ziek melden, want hij is blij met de geboden kans. We zien dat veel ondernemers geïnteresseerd zijn.”

Meer interactie
Eén van de ondernemers die enthousiast is over het project is Louis Pelgröm van Autobedrijf Pelgröm in Voorst. Naast zijn vaste medewerkers heeft hij drie medewerkers uit de besproken doelgroep aan het werk, samen (in uren) goed voor ongeveer 1,5 fte. “Ze zijn voornamelijk bezig met het poetsen, wassen, schoonmaken en uitzuigen van de auto’s van onze klanten. Ik schat zo’n 20 tot 25 stuks per week. Ook helpen ze af en toe bij het herstellen van schades”, aldus Pelgröm. “Het is allemaal extra werk dat we zijn gaan doen. Het gaat dus niet ten koste van het werk van onze vaste mensen. Ik ben er min of meer bij toeval mee in aanraking gekomen en het bevalt goed. De medewerkers zijn heel loyaal aan het bedrijf en ik merk dat het een positieve uitwerking heeft op ons eigen personeel. Er is meer interactie, omdat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voelen tegenover deze medewerkers. ‘Vandaag ging het niet zo goed met… Waar zou dat aan liggen?’ Het komt de sfeer absoluut ten goede”, zegt Pelgröm.

Bewuste keuze
Ook Riëd, ontwikkelaar, producent en leverancier van professionele lijmen en winnaar van de Driesteden Business Sterkste Schakel-trofee, is één van de bedrijven die is aangesloten bij Voorst Scoort. Het bedrijf heeft veel werk uitbesteed bij de dagbesteding van Sociale Werkvoorziening Zozijn en Riëd-directeur Eddie Roosnek is ervan overtuigd dat de groei die zijn bedrijf de laatste jaren heeft doorgemaakt mede te danken is aan de medewerkers van Zozijn. “Het is een geweldige groep mensen. Ons bedrijf groeit jaarlijks met 20 procent. Zonder de inzet van Zozijn was dat niet gelukt.” De medewerkers van Zozijn verrichten voor Riëd voornamelijk inpaken afvulwerkzaamheden. Werk dat heel makkelijk geautomatiseerd kan worden, maar Roosnek kiest bewust om dit werk aan Zozijn uit te besteden. “Het is onze invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook deze mensen verdienen een plek op de arbeidsmarkt.”

Volledig geïntegreerd
Net als zijn collega’s is ook Bert Pepping, HR-manager bij Schoneveld Breeding in Twello, enthousiast over het project. Bij het plantenveredelingsbedrijf uit Twello werken 155 medewerkers. Strikt genomen heeft hij geen mensen via Voost Scoort aan het werk, maar dat komt, omdat Schoneveld deze banen al creëerde voordat Voorst Scoort het levenslicht zag. “We hebben vier medewerkers uit de doelgroep in ons bedrijf en we zijn er erg enthousiast over. Voor iedereen is een goede match gemaakt tussen de mogelijkheden en de beschikbare werkzaamheden die anders zouden blijven liggen of over andere functies verdeeld zouden worden. Wij zijn van mening da je als onderneming ook een maatschappelijke verplichting hebt. Die vullen we graag op deze manier in.” Volgens Pepping is er geen sprake van een uitzonderingspositie of aparte behandeling ten opzichte van andere medewerkers. “Wat is een beperking? Ieder doet wat goed bij hem of haar past, niemand binnen ons bedrijf die daar moeilijk over doet of vragen over stelt. Wat ons betreft is het een waardevolle aanvulling.”

Het project Voorst Scoort wordt aangestuurd door Evelien Udink. Zij is de regio-accountmanager die de ondernemers in Voorst bijstaat. Werkgevers die geïnteresseerd zijn in dit project kunnen contact met haar opnemen via 06 – 15 881 800 of via e.udink@voorst.nl.

- Advertentie -