Een mijlpaal is bereikt voor de jubilerende Stichting Voor Elkaar van Univé Stad en Land. In precies tien jaar steunde het stimuleringsfonds ruim 150 lokale projecten. Grote en kleinere initiatieven in zowel dorpen als steden. In al hun diversiteit hadden ze in elk geval één ding gemeen: ze brachten mensen bij elkaar.

OEr waren donaties voor onder meer speeltuinverenigingen, buurthuizen en kinderboerderijen. Allemaal particuliere initiatieven die op steun van de Stichting Voor Elkaar konden rekenen, doordat Univé Stad en Land jaarlijks een deel van de winst beschikbaar stelt.

Midden in de samenleving

“Met dit fonds raken we de kern van het coöperatieve karakter van Unive Stad en Land”, zegt stichtingsvoorzitter Akke Vrijmoeth. “Dichtbij en midden in de samenleving. Aan zelfredzaamheid en goede ideeën ontbreekt het niet bij de initiatiefnemers, aan geld meestal wel. Door onze steun komen projecten van de grond, maar nog meer door de inzet van vaak veel vrijwilligers. Ik heb veel bewondering voor wat mensen voor elkaar én met elkaar doen.”

Afgelopen jaar sloeg de Stichting Voor Elkaar een nieuwe weg in. De pijlen werden gericht op meer grootschalige initiatieven met een breed maatschappelijk draagvlak. Elk jaar ontvangen vijf goede doelen in het werkgebied van Unive Stad en Land een donatie van 10.000, 15.000 of 25.000 euro. Nieuw in de opzet was ook dat het publiek online stemt welk project de hoofdprijs krijgt. Daarop ontketende zich een heuse verkiezingsstrijd via alle sociale media en door berichtgeving in kranten en bij regionale omroepen.

Breed gedragen

Akke Vrijmoeth: “We wilden dat de toekenning van de donaties echt een keuze van onze leden zou zijn. Met alle publiciteit konden we bovendien laten zien wat de thema’s ‘samen’ en ‘voor elkaar’ betekenen voor Univé Stad en Land. Dat kwam mooi tot uiting in de promotiefilmpjes die we maakten van de acht genomineerde projecten. De gedrevenheid en saamhorigheid spatten ervan af. Het was aan de initiatiefnemers zelf om zo goed mogelijk campagne te voeren voor hun project. Hun lot lag in handen van het publiek. Zo ondersteunen wij doelen die breed gedragen worden in de samenleving.” Uiteindelijk stemden bijna 16.000 mensen. De Pasmanmanege in Eefde, waar mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking paardrijden, ontving afgelopen voorjaar de hoofdprijs van 25.000 euro voor het vernieuwen van de bodem in rijbak. Ook waren er donaties voor een muziekkoepel in Diepenveen en voor de StadsAkkers in Apeldoorn, waar groenten worden geteeld voor de voedselbank.

Nieuwe ronde

De vernieuwde aanpak van de Stichting Voor Elkaar krijgt deze maand een vervolg als de inschrijving start voor nieuwe projecten. Ook daarvan worden komend najaar acht genomineerd die gaan strijden om de gunst van de samenleving en de financiële steun van Univé Stad en Land.

- Advertentie -