Ondernemend Apeldoorn zit weer in de lift, zo blijkt uit een rondgang langs een aantal bedrijven en de frisse ambitie van de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA). “De diversiteit is onze kracht. Door samenwerken en netwerken kunnen we Apeldoorn nog sterker maken.”

Edwin Boekhorst, voorzitter BKA en in het dagelijks leven directeur Bedrijven bij Rabobank Apeldoorn en omgeving, windt er geen doekjes om: de afgelopen jaren was het crisis in Apeldoorn. “Bedrijven, gemeente en het maatschappelijk middenveld gingen niet constructief met elkaar om. Dat resulteerde in het aftreden van Hans Hogeveen, die ontzettend veel voor de stad heeft betekend, in tijd en geld, en het bestuur”, blikt hij terug. “Maar het kan niet zo zijn dat een fantastische stad als Apeldoorn geen goede ondernemersvereniging heeft.”

En dus ging hij aan de slag. De BKA werd qua structuur vereenvoudigd: er kwam één bestuur, waarin de deelgebieden vertegenwoordigd zijn. De contributie werd verhoogd naar 250 euro. “Het ledenaantal stijgt, inmiddels zitten we op 300 leden en eind 2017 moeten dat er 400 zijn. Dan heb je ook het budget om je strategie om te zetten in daden”, aldus Boekhorst. Een eerste daad is gesteld: na participatie in de Economische Agenda heeft de BKA nu het initiatief genomen tot het Ondernemershuis op het voormalige Zwitsal-terrein, dat in april zijn deuren opent voor ondernemers, overheden en andere partijen. “Het is heel makkelijk ruzie te maken en de onderlinge verschillen te vergroten. Ik ben meer een verbinder die kijkt hoe we elkaar kunnen versterken. Met respect met elkaar omgaan, dan krijg je de beweging die we samen in gang willen zetten.”

Aan Apeldoorn zelf zal het niet liggen, meent Boekhorst. “Met 100.000 arbeidsplaatsen zijn we de banenmotor van de regio. Het bedrijfsleven is financieel gezond. De ligging aan de A1-A50 is uniek. Voeg daarbij landelijk bekende attracties als Het Loo, Apenheul en Julianatoren en dan mogen we best iets meer trots zijn. We zijn niet voor niets uitverkozen tot mkb-vriendelijkste stad van Nederland.” Apeldoorn prijkt boven aan de lijst van de 36 grootste steden, volgens de onderzoekers mede dankzij het binnenhalen van aansprekende evenementen als de start van de Giro, wat extra omzet voor onder meer winkeliers en horeca opleverde. Ondernemers gaven het gemeentebestuur een 7,2; de stad scoorde op zaken als snelheid van betalen, veiligheid en vergunningverlening.

Grotere verkeersdrukte
Marc van Gerrevink, vertegenwoordiger van het deelgebied Zuid (Kayersmolen, Kuipersveld, Malkenschoten) onderschrijft dit beeld. Hij heeft de bedrijvigheid afgelopen jaar zien groeien, zowel op de bedrijventerreinen als in zijn eigen bedrijf Van Gerrevink Recycling & Vernietiging. Een van de signalen is de grotere verkeersdrukte in het deelgebied. “Maar ook gaat het goed met onze klanten, waardoor ze meer produceren, meer afval hebben en wij dus ook beter draaien. De bereidheid bij bedrijven om samen te werken neemt eveneens toe. Zo hebben wij het probleem van zwerfvuil samen met onder andere onze concurrent Suez opgelost, best bijzonder”, zegt hij. “Verder merk je dat het lastiger wordt om transporteurs te vinden, ook die staan niet meer te wachten op werk. Een goed teken.” Samen met Hogeschool Arnhem- Nijmegen onderzoekt het bestuur van deelgebied Zuid hoe het bedrijventerrein verder verbeterd kan worden als het gaat om energie, beveiliging, communicatie en representatie. “We werken samen met Circulus- Berkel en Omnizorg bij het afval prikken, er zijn extra vuilcontainers geplaatst voor chauffeurs die hier overnachten en er wordt extra gemaaid op plekken waar het gras hard groeit”, somt Van Gerrevink op. Dankzij de aantrekkende economie is er minder leegstand. “De locatie aan de A1-A50 is natuurlijk ook een gunstige plek om je bedrijf te vestigen en niet superduur. En binnen ons nieuwe bestuur is veel energie om onze bedrijventerreinen naar een nog hoger niveau te tillen. Dat maakt bedrijven ook enthousiast.”

Issues
In Apeldoorn Oost klinken vergelijkbare geluiden. “De laatste recente jaren was het voor bedrijven lastig de orderportefeuille gevuld te krijgen, ik heb het gevoel dat dit iets beter is. De winstgevendheid echter is een issue, alsmede korte levertijden. En door de honger naar orders bleef de winstgevendheid achter”, meldt vertegenwoordiger Ben Meuleman, tevens directeur Brummel Projectinrichting. Ook zijn eigen bedrijf had en heeft last van de recessie. “Het verwerven van opdrachten gaat nu wat beter, maar de doorlooptijden zijn kort. De marges worden iets beter, doordat vraag en aanbod iets in balans lijken te komen. Momenteel zijn we bezig onze groeiambities door te zetten.”

De samenwerking tussen gemeente en ondernemers is volgens Meuleman recentelijk sterk verbeterd. “Besluitvorming wordt samen ontwikkeld en we zijn continu bezig met transparantie naar elkaar. Wel laat de snelheid in besluitvorming nogal eens te wensen over, maar ik heb het gevoel dat ook dat beter gaat.

Natuurlijk is het lastig breed draagvlak te creëren, maar door elkaar te kennen en aan te spreken, lijkt ook dit meer succes te hebben.” Hij is dan ook positief over de toekomst. “Ik zie de samenwerking groeien en uiteindelijk het economisch klimaat alsmede de omgeving verbeteren. Als BKA steken we onze nek uit en ik hoop dat dit leidt tot respect en slagvaardigheid. We doen het samen. Belangenbehartiging via de BKA leidt tot betere planvorming, meer transparantie en oplossingsgerichtheid.”

Complexere regelgeving
Willem Dikker Hupkes spreekt namens Industriekern Loenen en Eerbeek, twee dorpen die reeds eeuwenlang met elkaar vervlochten zijn dankzij de papier- en verpakkingenindustrie. “Die vormen de economische kurk waar zowel bedrijven als inwoners op drijven. We hebben hier te maken met topbedrijven die mondiaal opereren, zoals bijvoorbeeld Smurfit Kappa, SolidPack, DS Smith, MM en Coldenhove”, zegt hij. “Dergelijke bedrijven blijven goed draaien dankzij hun R&D en toekomstgerichte visie. Neem bloedverwerkingsbedrijf Sonac, dat door innovatie steeds meer toegevoegde waarde biedt en zijn bijdrage levert aan de circulaire economie.”

Ook zijn eigen bedrijf in meet- en regelinstrumenten, Blanken Controls in Loenen, staat er goed voor. “We hebben bijtijds ingespeeld op de crisis en als organisatie geïnvesteerd in nieuwe diensten en producten. Wel hebben we daarbij prioriteiten aan moeten brengen en de vernieuwing uiteindelijk gefaseerd doorgevoerd.” Mede vanwege de opgaande lijn zou Hupkes graag zien dat de gemeente haast maakt met het faciliteren van bedrijventerrein Kieveen. “Bedrijven willen weer investeren en als je niet uitkijkt, moeten ze drie, vier jaar wachten voor ze daar terecht kunnen. B&W van Apeldoorn doen goed werk, maar het ambtenarenapparaat en regelgeving rond inspraak zitten snelle actie in de weg. De regelgeving, nationaal en internationaal, wordt steeds complexer. Beleidsmakers onderkennen dat wel, maar dan heb je nog geen oplossing.”

Al met al hoopt het BKA-bestuur dat steeds meer bedrijven de meerwaarde van het lidmaatschap van de bedrijvenkring gaan inzien. “Samen kunnen we dingen voor elkaar krijgen. Neem het grote aantal ICT-gedreven bedrijven, zoals banken, Achmea en de Belastingdienst, waar de werkgelegenheid terugloopt. Daar moeten we met elkaar verantwoordelijkheid voor nemen”, stelt Boekhorst. “De gemeente moet zorgen voor een degelijke infrastructuur, veiligheid en een goede bereikbaarheid van bedrijven. Waarom als groene stad niet investeren in CO2-neutraal vervoer van station naar de bedrijventerreinen? Er liggen heel veel kansen.”

- Advertentie -