Het zal zijn ondernemersbloed zijn: in de anderhalf jaar dat Jeroen Joon economiewethouder in Apeldoorn is, heeft hij bepaald niet stilgezeten. De stad heeft een nieuwe economische profilering gekregen. En de gemeente zet vol in op vestigingsruimte en een betere arbeidsmarkt. “Ik wil ondernemers helpen om hun doel te bereiken.”

Anderhalf jaar geleden kwam u hier als ‘buitenstaander’, vanuit het land van Maas en Waal. Is de Veluwe inmiddels ‘thuis’ geworden?
“Jazeker. We hebben hier een huis gekocht en ik durf gerust te zeggen dat ik me al een echte Apeldoorner voel. Ik geniet van de combinatie van stadse gezelligheid en dorpse gemoedelijkheid. Ik heb heel bewust mijn gezicht overal laten zien en dan leren inwoners en ondernemers je snel kennen. Dat vind ik ook heel belangrijk: voor een ondernemende stad is een sterk netwerk van levensbelang. Ondernemers moeten mij, de gemeente én elkaar goed weten te vinden. En dat gaat steeds beter. Ik ervaar een positieve sfeer.”

Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling van de economie in de Cleantech Regio?
“Je hoort natuurlijk geluiden dat de economische groei afvlakt, maar feit is dat we nog altijd in een hoogconjunctuur zitten. En dat zie je: de ondernemers in deze regio hebben volop werk. Sterker nog: ze worstelen met de vraag hoe ze alles gedaan krijgen. Want er is een behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien kampen we in deze regio met een gebrek aan vestigingsruimte. Daar trekken we dan ook fors aan met ons programma ‘De Ondernemende Stad’.”

Kiemkracht
Een van de onderdelen van dat programma is een heldere economische profilering van Apeldoorn. Waar zet de stad op in?
“Over die vraag hebben we ons het afgelopen jaar gebogen met ondernemers en opleidingen. Om te beginnen: Apeldoorn heeft gewoon een heel stevige basis. Onze ligging is perfect: tussen Duitsland en de Randstad, op het kruispunt van A1 en A50, midden in de Cleantech Regio. We zijn een veilige, groene en ruime gezinsstad met een goede arbeidsmoraal. En we zijn goed vertegenwoordigd in de topsectoren Zorg, Toerisme, Transport & Logistiek, IT en de Maakindustrie.

Maar als je echt wilt groeien, moet je weten waarin je kunt uitblinken. Daarom hebben we drie thema’s gekozen die we de komende jaren centraal stellen. Onderwerpen die ‘kiemkracht’ hebben, zoals wij het noemen: waarin je kunt bloeien.

Nummer één is Innovatie. Het barst hier van de bedrijven die bezig zijn met de praktische toepassing van innovatie. Denk aan techbedrijven zoals Remeha of Avantes, maar ook aan een dienstverlener als Centraal Beheer Achmea.
De tweede: Circulariteit. Als Cleantech Regio zetten we in op de energietransitie en een duurzame economie. Wij kunnen ons daarin onderscheiden door gerichter te focussen op circulariteit, met bedrijven zoals Smart Packaging Solutions en Bordex Packaging.
En drie: Veiligheid. We ontdekten al sparrend dat er in Apeldoorn heel veel gebeurt op het vlak van praktische veiligheid. We hebben de Politieacademie, de Belastingdienst – waar dataveiligheid een topprioriteit is – maar ook de opleiding Security Management van Saxion.

De komende tijd willen we bedrijfsleven, onderwijs en overheid steeds meer gaan verbinden rond deze drie thema’s. Daarmee sluiten we andere bedrijfstakken overigens niet uit. We focussen alleen maar, zodat we onze unieke punten kunnen versterken.”

Ruimte op de markt
U noemde het net al: vestigingsruimte en gekwalificeerd personeel is een must als Apeldoorn wil kunnen groeien. Hoe pakt u deze uitdagingen op?
“Samen met andere regiogemeentes werken we hard aan een beter vestigingsklimaat. We hebben een aantal nieuwe werklocaties vastgesteld in de Cleantech Regio. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld aan de slag met de locaties Uddel, Kieveen (Loenen) en Ecofactorij 2. We gaan ook ruimte maken op bestaande bedrijventerreinen. En we creëren broedplaatsen voor startups, zoals Zwitsal, de Nettenfabriek en het toekomstige Herzberger Park.

Wat de arbeidsmarkt betreft: we zijn intensief in gesprek met de Universiteit Twente en Saxion over hoger onderwijs in de regio. Daar zit nu vaart in. We willen ook het mbo-aanbod uitbouwen en langere leerlijnen creëren. Dan kunnen we talent aantrekken en nieuwe professionals opleiden.”

Levendig netwerk Waar wilt u aan het eind van uw ambtstermijn staan? “Heel simpel: ik wil een goed rapport scoren. Als gemeente meten we voortdurend hoe ondernemers onze dienstverlening ervaren. Op dit moment krijgen we een 7,4, daar wil ik een mooie 8 van maken. Wij gaan als gemeente voor een ondernemend Apeldoorn. Met ons platform Ondernemen055 proberen we een levendig netwerk te creëren van ondernemers, opleiders en gemeente, zodat we samen dingen voor elkaar krijgen. Daar doe ik het voor. ”

www.ondernemen055.nl

De 3 thema’s van De Ondernemende Stad

Veiligheid
Politieacademie, Koninklijke Marechaussee, een maakindustrie die oplossingen biedt voor veilig wonen, werken, verkeer en sport: Apeldoorn heeft alles in huis om dé stad van de veiligheid te worden. Door het verbreden van de scholingsmogelijkheden en het versterken van het bedrijfsleven kan hier een toonaangevend veiligheidscluster ontstaan. Met als focus de praktische veiligheid op alle vlakken van het leven: van cybersecurity tot slimme stoplichten.

Innovatie
Digitale techniek dringt steeds meer door tot in de haarvaten van de samenleving. De Apeldoornse maak- en IT-bedrijven sluiten aan op deze ontwikkeling met innovatieve technische producten. De stad ziet ook volop kansen om te experimenteren met Smart City. Dat helpt niet alleen ondernemers vooruit, maar ook de bewoners van de stad: een sterke digitale infrastructuur is goed voor de bedrijvigheid én maakt Apeldoorn leefbaarder voor inwoners.

Circulariteit
Een duurzame economie staat of valt met circulariteit: het hergebruik van (grond) stoffen, zodat je geen afval meer creëert. Apeldoorn telt meerdere bedrijven die circulariteitsvraagstukken als hun core business hebben: van hergebruik van elektronisch afval tot de fabricatie van circulaire producten. Binnen de Cleantech Regio wil Apeldoorn het voortouw nemen in het aanjagen van een circulaire economie.

- Advertentie -