Na een akkefietje waar hij volgens zijn eigen beleving slechts voor 32,7 procent schuldig aan was, moest hij afscheid nemen van het accountantskantoor waar hij 15,2 jaar had gewerkt. “Het is tijd om de bakens te verzetten,” zei hij tegen zijn vrouw met wie hij al 22,5 jaar samen was. “Mijn nieuwe stip op de horizon heet Ad Vies, bedrijfsraadgever en specialist in veranderingsprocessen binnen organisaties.”

Hij ruimde het rommelkamertje op en leende wat managementboeken van de bibliotheek. Daaruit leerde hij zegswijzen uit zijn hoofd als ‘een spiegel voorhouden’, ‘over de eigen schaduw heen springen’ en ‘de advocaat van de duivel spelen’.

Bij zijn eerste klus raadde hij de opdrachtgever aan om de showroom te sluiten. Het assortiment was immers ook op de website te bekijken. Dat leverde inderdaad een aanzienlijke kostenbesparing op en het scheelde eveneens in de omzet. In negatieve zin weliswaar, maar zo betoogde hij, citerend uit een bibliotheekboek: “Elke verandering heeft een aanloop nodig.”

afscheid moest nemen van drie medewerkers die eigenwijsheid tot kunst hadden verheven. Ad hield hem voor dat hij op het eigen kompas moest varen en adviseerde om de knoop door te hakken. Het was jammer dat de drie de sfeermakers waren in de informele groepsmores waar werkgevers zo weinig zicht en grip op hebben. Het resultaat van het trio-ontslag was een bittere sfeer van wantrouwen onder de achterblijvers. De één na de ander besloot binnen zes maanden de loopbaan elders voort te zetten. De productiecapaciteit daalde naar een alarmerend niveau.

Ad was toen echter al in de weer met een gemeente die een onderzoek nodig had naar de haalbaarheid van een nieuw theater. Niet uit nieuwsgierigheid naar de uitkomst, maar om tijd te winnen tot de volgende verkiezingen. In het onderwijs bracht hij bij dezelfde school eerst het advies uit om de klassen te verkleinen en een maand later om de klassen te vergroten. En om de boeken te vervangen door tablets en zes weken later weer andersom. Al met al was hij lekker bezig.

Nederland telt 97.000 organisatiebureaus, waarvan 90 procent uit eenmanszaken bestaat, becijferde het CBS. Als het gaat om het aantal bedrijven dat ons land rijk is, dan is consultancy met afstand de grootste bedrijfstak, concludeerde de Volkskrant in een artikel met de doeltreffende kop: “Iedereen mag zich consultant noemen en doet dat dan ook.” Uit het artikel blijkt dat sinds het begin van de kredietcrisis het aantal ‘organisatieadviseurs’ uitdijde, zoals bacteriën in een plofkip op een zomerse dag. Onder hen ongetwijfeld veel leveranciers van holle frasen, zeepbellen en gebakken lucht, zoals Ad Vies.

Mijn advies zou luiden: praat eens gewoon onder het genot van een borrel met een collega-ondernemer. Als die collega een niet al te dorstig persoon is, zijn tips en goede raad niet duur. En in ieder geval vrij van tenenkrommende clichés.

Pluisje

- Advertentie -